Ondersteuning mantelzorgers: respijtzorg, opleiding en begeleiding

Er wordt in stilte geleden als we mantelzorgers niet zien staan en niet horen. Dat is wat ons betreft de uitdaging. Mantelzorgers moeten zich gesteund en geholpen weten in de vorm van respijtzorg, opleiding, begeleiding en nazorg.

Waarover we ons zorgen maken is de druk op de schouders van mantelzorgers. Bezuinigingen van afgelopen jaren hebben de druk nogal op de schouders van gezinsleden, kinderen, familie en vrienden neergelegd. Niet altijd wordt voldoende zichtbaar hoeveel zorg (jonge) mantelzorgers, zeven dagen per week, dragen voor een zorgbehoevende naaste. Er wordt in stilte geleden als we mantelzorgers niet zien staan en niet horen. Daar ligt wat ons betreft een continue uitdaging, voor samenleving én overheid. Mantelzorgers moeten zich gesteund en geholpen weten in de vorm van respijtzorg, opleiding, begeleiding, nazorg en waardering.

Niet iedereen heeft familie of vrienden in de buurt die mantelzorg kunnen verlenen. Het persoonsgebonden budget moet dan een optie zijn voor mensen die hun zorg zelf en goedkoper kunnen organiseren.