Standpunten

Zoeken

Bedrijvigheid op bedrijventerreinen; niet in buitengebied

Ontwikkeling van (nieuwe) bedrijvigheid moet vooral plaatsvinden op bedrijventerreinen en niet in ons mooie buitengebied.

Lees verder

Effectieve en efficiënte zorg op maat: sturen op kwaliteit

Wij zijn van mening dat de zorg effectiever en efficiënter kan. In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) willen we zo veel mogelijk sturen op kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Lees verder

Geen laagvliegroutes Lelystad Airport; eerst herindeling luchtruim

Wij als Partij van de Arbeid zijn niet tegen uitbreiding van Lelystad Airport. Echter wel in de juiste volgorde. Eerst herindeling van het luchtruime en dan pas opening van Lelystad Airport.

Lees verder

Goede ontsluiting bedrijventerreinen in Wezep en Hattemerbroek via A28/A50

Wij willen een goede ontsluiting van de bedrijventerreinen in Wezep en Hattemerbroek op de A28/A50, met zo min mogelijk geluidsoverlast en als het nodig is behoud huidige afrit. Dit kan alleen in overleg met inwoners en ondernemers.

Lees verder

Kostendekkende producten en diensten; inwoners zijn geen melkkoe

Wat ons betreft zijn tarieven voor producten en diensten kostendekkend. Inwoners zijn geen melkkoe. De hondenbelasting is al om die reden afgeschaft. De gemeente deed er immers niets voor terug.

Lees verder

Oldebroek voor Mekaar zonder verantwoordelijkheid af te schuiven

‘Oldebroek voor mekaar’ mag geen holle retoriek zijn waarbij de gemeente taken over de schutting gooit bij inwoners. Het moet een andere manier van werken zijn waarbij we krachten bundelen en doelen delen.

Lees verder

Ondersteuning duurzaam en klimaatvriendelijk bouwen en renoveren

Bouwen en renoveren moet wat ons betreft zo veel mogelijk duurzaam en klimaatvriendelijk gebeuren. Daarbij denken we onder andere aan het anders ontwerpen van nieuwe gebouwen en het isoleren van bestaande gebouwen.

Lees verder

Ondersteuning mantelzorgers: respijtzorg, opleiding en begeleiding

Er wordt in stilte geleden als we mantelzorgers niet zien staan en niet horen. Dat is wat ons betreft de uitdaging. Mantelzorgers moeten zich gesteund en geholpen weten in de vorm van respijtzorg, opleiding, begeleiding en nazorg.

Lees verder

Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven in arbeidsmarkt regio Zwolle

Jongeren moeten thuiskomen met diploma’s voor banen die er zijn. Onderwijs, bedrijfsleven en gemeente moeten hierop inspelen. Wij willen hiervoor meer aansluiting zoeken bij het bedrijfsleven en het onderwijs in de regio Zwolle.

Lees verder

Sociaal en Strijdbaar

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Oldebroek 2018-2022

Lees verder

Voldoende betaalbare huizen voor jong en oud

Oldebroek kan niet onbeperkt huizen bijbouwen. Daarom moeten de bouwplannen passen bij de woonwensen van de inwoner van de toekomst.

Lees verder