9 juni 2011

Dorpskantoor en Tafeltje Dekje gered van de kaasschaaf

Het bezuinigingsvoorstel om het dorpskantoor in Wezep te sluiten viel ons heel zwaar op de maag. Net als bij de inwoners. We wilden deze dienstverlenende voorziening in de grootste kern van Oldebroek behouden. Maar dan moesten we wel het te bezuinigen bedrag bij elkaar sprokkelen om dat voorstel dekkend te krijgen. In samenspraak met de ChristenUnie hebben we die gevonden en samen als voorstel op tafel gelegd. ABO steunde de gelegenheidscoalitie waarmee dienstverlening in Wezep is gered van de Oldebroeker kaasschaaf.

Thuis in Wezep
Inwoners kunnen voor diensten dus gebruik blijven maken van het dorpskantoor. Ook van het servicepunt Thuis in Wezep met vragen over hun woning, sociale voorzieningen of zorgvoorzieningen. Doel van dat servicepunt is de sociale omstandigheden te verbeteren voor mensen die met ondersteuning thuis willen blijven wonen.

Steun
De ChristenUnie bleek samen met ons te willen werken aan het bereiken van het doel. Zonder meerderheid voor doel en middelen die daarbij horen lukt dat nu eenmaal niet. Scoren met behaalde resultaten voor de samenleving. En dat is gelukt! Mede dankzij ABO die met het opsteken van twee handen voor een meerderheid zorgde in de Oldebroeker raadszaal, omdat CDA, VVD en SGP tegenstemden.

Dorpskantoor en maaltijdvoorziening gered van de kaasschaaf

Tafeltje Dekje
Ook lag een bezuinigingsvoorstel op tafel om de maaltijdvoorziening naar ouderen van vijf naar drie keer per week terug te brengen. Vrijwilligers bezorgen vijf keer per week een warme maaltijd bij ouderen die daar behoefte aan hebben. Vijf maal per week contact met die ouderen is een sociale en signalerende functie. Van groot maatschappelijk belang en, net als de vrijwilligers zelf, wilden we dat behouden.

Ook daar kreeg de PvdA de handen van de meerderheid voor op elkaar. Waarbij het college ons dekkingsvoorstel ‘adequaat’ noemde in een vergadering waar toch opvallend vaak het woord ‘boterzacht’ werd uitgesproken over dekkingsvoorstellen. De maaltijden kunnen vijf keer per week bezorgd blijven worden.

Notulen raadsvergaderingen
Ook de notulen van de raad stonden op de nominatie om wegbezuinigd te worden. De audio opnamen op de website zouden volstaan, vond het college. Daar waren wij het niet mee eens. Digitaal opgeslagen tekstarchief is immers veel beter doorzoekbaar via Google-functies (zowel binnen als buiten een eigen website). Informatie van de raad moet transparant zijn. Doorzoekbaar en vergelijkbaar. Voor inwoners en voor onderzoekjournalistiek. Ook voor geheugen van de raad, want er wordt nog wel eens wat ‘vergeten’.

Live uitzenden via internet en een audio archief is moderne dienstverlening. Maar als een inwoner of journalist informatie wil doorzoeken en vergelijken met moderne computerfuncties, dan gaat dat bij audio nu eenmaal niet. Of het gaat heel veel luistertijd en meeschrijven kosten. Om de besparing te halen stelden we onder andere voor om de ICT-vergoeding van raadsleden daarvoor te verminderen. ChristenUnie, VVD en de ABO hielpen dit voorstel aan een meerderheid.

Wilt u meer weten over besluiten en de bezuinigingen? Raadpleeg dan de website www.oldebroek.nl.

Documenten

Amendement PvdA ChristenUnie – dorpskantoor Wezep

Amendement PvdA – maaltijdvoorziening

Motie PvdA – raadsnotulen