Door Bert-Jan Dokter op 24 november 2009

Hier ma-j plat proat’n!

Deur uutsprak’n van Henk Kemp (VVD) bint mie de oog’n e-opent. Ut lig allemoale an mien leer-achterstand. Mien Va en Moe hep mie nameluk groot e-brag in Wezeps dialek. En doar is alles met mie fout e-goan. Ak de VVD mut geleuv’m, te-meenste…

De VVD sprak onlangs over leerachterstand. Het spreken van dialect zou daar een directe oorzaak van zijn voor jonge kinderen. Daar moest wat aan gedaan worden!

Nu ben ik geen onderzoeker of expert, maar mijn gezonde verstand zegt me dat dialect spreken niet dé oorzaak kan zijn van leer achterstanden. Als je als kind een andere moedertaal hebt dan het Algemeen Beschaafd Nederlands heb je écht wel een uitdaging. Maar ben je met een dialect ‘minderwaardig’ aan een kind dat bewust tweetalig wordt opgevoed in het Engels, Duits of Frans?

Het hangt af van hoe je spraakvermogen ontwikkeld is. Als je omgeving op niveau met je praat neem je dát denk- en spreekniveau als kind over. Ontwikkel je denk en spreekvermogen. Een kind dat ontwikkeld Engels of Duits spreekt schrijf je immers ook niet af. Ik proef taal discriminatie bij de VVD.

Misschien doet de VVD nog wel een nagekomen begrotingsvoorstel? Alle dialect sprekers in de gemeente moeten naar de moeder(-taal) MAVO! Want wij, de plat-proaters, zijn er slecht aan toe, beste mensen.

Mijn dochter hoorde tot haar eerste verjaardag alleen maar Chinees. Ongelofelijk hoe veerkrachtig én taalveerkrachtig ze als kleintje bleek. Ze  babbelt al jaren iedereen de oren van het hoofd en komt uitstekend mee op school. En ze oefent ook nog een tweede taal die haar is opgevallen. Zich vooraf verkneukelend kijkt ze me aan en zegt dan: “Pappa, kom je eev’m naast me zitt’n?”  Lachend leert ze zichzelf Hoog-Wezeps. Als tweede taal. Mut kunn’n !

Ons lokale dialect aanwijzen als dé reden van leerachterstand? Dat noem ik een denkachterstand. Wat in de polletiek e-zeg wort ku-j ook niet altied verstoan, loat stoan begriep’m. En, verrek, noast un denkachterstoand hep die dus ók nog un kommunikasie achterstaond! Wie is’ter noe slegter an toe?

Bert-Jan Dokter

Bert-Jan Dokter

Bert-Jan Dokter

Bert-Jan werkt in het dagelijks leven als Technisch Consultant bij een ICT bedrijf in Heerenveen. In zijn vrije tijd is hij actief als voorzitter en programmamaker bij Loco Media Groep, de publieke lokale omroep in de gemeente Oldebroek. Historie Bert-Jan was lid van het bestuur van de PvdA afdeling Oldebroek – Wezep vanaf 2005. In 2006 werd

Meer over Bert-Jan Dokter