Door Jennifer Zoombelt op 21 november 2009

Leidt dialect tot leerachterstand?

‘Er wordt nu al vooral op de peuterspeelzalen extra aandacht besteed aan de taalontwikkeling van peuters. Dit gebeurt al veel langer. Dit moeten we in de toekomst ook zeker blijven doen. Als er iets mis gaat in de taalontwikkeling van kinderen gebeurt dit al op jonge leeftijd. Daarnaast is het op deze leeftijd vaak nog mogelijk de ontwikkeling bij te sturen. Daarom is het belangrijk problemen op dit gebied al op jonge leeftijd te signaleren. Je kunt ze dan behandelen en de ontwikkeling extra stimuleren. Het consultatiebureau speelt hierin een belangrijke rol.

Een achterstand in de taalontwikkeling kan verschillende oorzaken hebben. Dat de ouders dialect spreken kan een rol spelen. Maar er zijn nog veel meer oorzaken. Los van de oorzaak vinden wij als PvdA-fractie het belangrijk dat onze kinderen een goede start maken. Ook op dit gebied. Daarom zijn wij voorstander van voortzetting van dit beleid. Dat betekent zo vroeg mogelijk de problemen signalen en extra taalaanbod als dit nodig is. Hierin verschilt Oldebroek niet van andere gemeenten.

Verder is het zo dat er op het gebied van onderwijsachterstand nog veel meer factoren een rol spelen. Hoewel taal in het huidige onderwijs natuurlijk wel een belangrijke rol speelt. In z’n algemeenheid is het belangrijk dat we onze jeugd zo veel mogelijk stimuleren om hun opleiding op een goede manier af te maken. Wij moeten hen daarbij zo goed mogelijk helpen met de middelen die tot onze beschikking staan.

Tot slot willen wij nog opmerken dat wij het niet goed vinden om alleen maar de nadruk te leggen op dialect als het gaat om taalachterstanden. Dialect hoort bij onze gemeente en is iets waarop we trots moeten zijn. Op de balie bij het gemeentehuis is niet voor niks de sticker opgeplakt: ‘hier mag ‘ie ploat proaten’. Dialect hoort ook bij ons als PvdA-fractie. De overgrote meerderheid van onze fractie is tenslotte opgegroeid met het Oldebroeker dialect.’

Jennifer Zoombelt

Jennifer Zoombelt

Jennifer Zoombelt

  Fractievoorzitter lid raadscommissie Samenleving lid raadscommissie Middelen lid presidium (vergadering van fractievoorzitters) lid audit commissie (financiën)

Meer over Jennifer Zoombelt