Geen laagvliegroutes Lelystad Airport; eerst herindeling luchtruim

Wij als Partij van de Arbeid zijn niet tegen uitbreiding van Lelystad Airport. Echter wel in de juiste volgorde. Eerst herindeling van het luchtruime en dan pas opening van Lelystad Airport.

De PvdA is niet tegen uitbreiding van Lelystad Airport met vakantievluchten. Wij weten dat deze uitbreiding een economische impuls voor de regio is en wij kennen de noodzaak om Schiphol te ontlasten. Ons bezwaar hierbij is wel dat Lelystad Airport in april 2019 operatief moet zijn, ruim vier jaar voordat het luchtruim opnieuw wordt ingedeeld. De herindeling staat gepland voor 2023, maar dat moet wat ons betreft voor april 2019 gebeuren, als de eerste vakantievliegtuigen vanaf Lelystad Airport opstijgen. De vlieghoogte van 1.800 meter boven een groot deel van de gemeente Oldebroek, zoals die nu gepland is, levert onnodig veel geluid- en milieuoverlast op.