Bedrijvigheid op bedrijventerreinen; niet in buitengebied

Ontwikkeling van (nieuwe) bedrijvigheid moet vooral plaatsvinden op bedrijventerreinen en niet in ons mooie buitengebied.

Ontwikkeling van (nieuwe) bedrijvigheid moet vooral plaatsvinden op bedrijventerreinen en niet in ons mooie buitengebied. De ontwikkeling van het bedrijventerrein H2O is door de economische en financiële crisis vertraagd. Wij willen de verdere invulling van het bedrijventerrein H2O stimuleren. Invulling door bedrijven uit een van de drie deelnemende gemeenten en door bedrijven van ‘buiten’. Deze invulling mag geen extra overlastsituaties opleveren voor de inwoners van Hattemerbroek.