2 juli 2012

Wie trekt er aan de stekker?

Klik in de speler opties in het videovenster om te zappen door beschikbare video items over CDA wethouderdump debat

Tijdens het door PvdA aangevraagde debat over het achter de schermen wegsturen van eigen wethouder door CDA Oldebroek bleek dat coalitie partners elkaar bleven omarmen met zichtbaar wantrouwen. Het CDA bleef daarbij erg lang trachten niet transparant te blijven.

Omdat oppositiepartijen PvdA, ABO en VVD niet opgaven en scherp gerichte vragen stelden begon uiteindelijk de coalitie te wankelen. Zo gaf ChristenUnie desgevraagd aan wel een tweede wethouder te willen leveren in plaats van een CDA wethouder. Toen Jennifer Zoombelt (PvdA) aan SGP vroeg hoe zij om wilde gaan met voorkomen van weer een wethouder met wachtgeld mogelijkheden, gaf SGP aan dat CDA alleen een wethouder mocht leveren die vooraf afzag van wachtgeld regeling óf ten minste 63 jaar moest zijn zodat die wethouder aan het eind van de coalitieperiode meteen met pensioen kon.

De scheuren werden toen flink zichtbaar en onthoudbaar. ChristenUnie & SGP vroegen een schorsing aan. Na dat overleg wist Arjan Dickhof niet hoe snel hij bij de microfoon moest komen om iedereen voor te zijn. Onder hoongelach vanaf de publieke tribune trok hij aan de stekker die de voltallige gemeenteraad inmiddels al vasthield om de verlossende ontkoppeling voor het CDA te doen.

Het CDA accepteerde met die actie impliciet een motie van treurnis die PvdA tegen de wankelende fractie had ingediend.

Motie van treurnis

De raad van de gemeente Oldebroek in vergadering bijeen d.d. 5 juli 2012
Overwegende dat,

 • De CDA fractie in Oldebroek aantoont moeite te hebben met tonen van afdoende transparante houding over het, buiten een openbare raadsvergadering om, wegsturen van de CDA wethouder. De derde wethouder van deze coalitie in zes maanden tijd;
 • De CDA fractie een wethouder in achterkamers onder dermate grote druk zet, in gewetensbezwaar brengt en daarmee haar integriteit van ondergeschikt belang heeft gemaakt;
 • De CDA fractie het collegiaal bestuur, algemeen belang en dualisme ondergeschikt heeft gemaakt aan partijbelangen van de kleinste coalitiefractie;
 • De CDA fractie de democratische rol van de volksvertegenwoordigende gemeenteraad, die wethouder bij meerderheid aanstelt of uit functie ontheft, ten minste onzorgvuldig heeft behandeld ;
 • De CDA fractie willens en wetens een stroef lopende coalitie opzadelt met de zoektocht naar de zevende wethouder in 2 jaar tijd.
 • De CDA fractie in bestuurlijk en maatschappelijk zwaardere tijden, waar behoefte is aan daadkracht, doortastendheid en leiderschap, blijft sturen op het uitstralen en oproepen van wantrouwen;
 • De CDA fractie een wethouder wegstuurt kort voor zomerreces. En dus een wederom uitgedund en compleet ververst college een zware bestuursperiode laat uitzingen tot medio september. En zich daarmee onttrekt aan haar bestuursverantwoordelijkheid voor voorbereidingen begrotingen en structurele bezuinigingen.
 • De CDA fractie de lokale samenleving opzadelt met de kosten voor haar interne positie spel;

Spreekt zijn treurnis uit

 • Over de wijze waarop het CDA invulling geeft aan de verantwoordelijkheden zie zij heeft aanvaard en draagt voor het openbaar bestuur van de Oldebroeker samenleving

Roept het CDA op

 • Om zich te bezinnen op haar rol en houding binnen de coalitie én ten opzichte van de verantwoordelijkheden voor samenleving, algemeen belang, democratie en samenhang
 • Om uit de coalitie te stappen als erkenning van rollen en verantwoordelijkheden van raad en college niet wil lukken.
 • Zich te vernieuwen om te participeren in verbinden

En gaat over tot de orde van de dag

PvdA

Jennifer Zoombelt

De video speellijst over de omval coalitie Oldebroek: