13 januari 2013

Waterschap Vallei en Veluwe: Nota bodembeheer Besluit bodemkwaliteit ter inzage

Op 28 november 2012 hebben de algemene besturen van Waterschap Vallei & Eem en Waterschap Veluwe (sinds 2013 Waterschap Vallei en Veluwe) de Nota bodembeheer Besluit bodemkwaliteit, Waterschap Vallei & Eem en Waterschap Veluwe vastgesteld. Deze nota behandelt onder andere het storten van baggerspecie en verontreinigde grond in Plas polder Hattem (Middeldijk) en Plas Oostersedijk (Polder Hattem/Hattemerbroek) en de plas bij Voskuilerdijk (Wezep Noord). De nota van Waterschap Vallei en Veluwe ligt tot 24 januari 2013 ter inzage.

PvdA raadslid Bert-Jan Dokter is geschokt over de ontransparante houding van het Waterschap. Dokter heeft in 2012, als burger van Oldebroek, een zienswijze indiende tegen de mogelijkheid tot storten van slib en baggerspecie in de plas bij Wezep Noord. Daarbij vroeg Dokter om dergelijke gevoelig liggende plannen ook rechtstreeks te melden bij burgers en betreffende gemeenteraden. Het Waterschap denkt daar geheel anders over, getuige de afstandelijke reactie van he Waterschap: “Conform het beleid van het waterschap worden besluiten van het algemeen bestuur alleen via de website bekend gemaakt.”

“Alsof burgers minstens één keer in de week de websites van de overheden napluizen. Laat staan die van het Waterschap. De burgers draaien óók op voor ongemakken én de kosten van handhaving van besluiten die op grote afstand van de inwoners worden genomen. Daar past een compleet andere overheid houding bij dan de volstrekt afstandelijke houding die het Waterschap laat zien” volgens een hoofdschuddende Bert-Jan Dokter.

Plattegrond Voskuil

Tekst vanaf de website www.vallei-veluwe.nl n.a.v ter inzage legging Nota Bodembeheer:

Nota bodembeheer Besluit bodemkwaliteit

Inzagetermijn: van 10 december 2012 t/m 24 januari 2013

Op 28 november 2012 hebben de algemeen besturen van Waterschap Vallei & Eem en Waterschap Veluwe de Nota bodembeheer Besluit bodemkwaliteit, Waterschap Vallei & Eem en Waterschap Veluwe vastgesteld; u kunt hierbij de nota, inclusief de bijlagen (pdf) bij de nota en de inspraaknota (pdf) inzien.
De definitief vastgestelde nota is gewijzigd in vergelijking met het ontwerpbesluit.
Ook ligt de nota met de bijbehorende bijlagen vanaf 13 december tot en met 23 januari 2013 ter inzage in het Waterschapshuis, Steenbokstraat 10 te Apeldoorn (maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur; vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur) en de gemeentehuizen van Voorst, Apeldoorn, Oldebroek, Nijkerk, Veenendaal en Amersfoort. Voor de adressen en openingstijden van de gemeentehuizen, zie de website van deze gemeenten.

Lees verder op de website van Waterschap Vallei en Veluwe >>