21 juni 2011

Raadsvergadering 21 juni niet live te beluisteren

Vandaag (dinsdag 21 juni) vergadert de gemeenteraad over de voordracht van een nieuwe burgemeester voor Oldebroek. Ook zijn er nog agendapunten te behandelen vanuit de recente bezuinigingsdiscussie. De PvdA heeft gevraagd hoe de communicatie verloopt van deze bijzondere raadsvergadering. Uit antwoorden blijkt onder andere dat deze vergadering niet zal worden uitgezonden via het Internet, zoals u gewend bent. Ook de openbare delen van deze vergadering niet.

Het gedeelte waar de gemeenteraad spreekt over de voordracht van een nieuwe burgemeester vindt in beslotenheid plaats. Daarop rust namelijk een geheimhoudingsplicht. Alleen de uitkomst van het besluit wordt openbaar gemaakt. Dat deel van de vergadering mag niet bijgewoond worden door publiek. De microfoons gaan uit en er wordt dus ook geen opname gemaakt. Er wordt wel een schriftelijk verslag gemaakt. Die notulen zijn voor de Commissaris van de Koningin en de Minister van Binnenlandse Zaken en worden niet openbaar.

Vanuit het gemeentehuis liet men ons desgevraagd weten dat er besloten is de hele vergadering dan ook niet op te nemen. Dat kan namelijk alleen via de webuitzendingen, omdat de audio extern wordt opgevangen en gearchiveerd. Omdat er, vanwege de onderbreking door het besloten vergaderdeel, 2 opnames gemaakt zouden moeten worden zou dat twee maal € 500,- gaan kosten.

Van de twee openbare delen wordt ook een schriftelijk verslag gemaakt, overigens. Deze notulen worden zoals gewoonlijk uitgewerkt en op een later tijdstip openbaar. Omdat er geen opnamen gemaakt worden kunt u ook die openbare delen achteraf niet terugluisteren. Alleen lezen.

Bij het communiceren van deze uitzonderingen naar inwoners en lokale media was niet stilgestaan. Dankzij een oplettende inwoner, die ons attendeerde op de communicatieve onduidelijkheden, hebben we vragen kunnen formuleren richting gemeentehuis. En nu weet ook u hoe het zit en wat u kunt verwachten.

Wilt u toch semi live op de hoogte blijven. Volg dan PvdA raadslid Bert-Jan Dokter op Twitter @bjdokter

Ook op onze homepage (rechts van dit artikel) ziet u zijn tweets in onze twitter lijst voorbijkomen.