22 juli 2012

PvdA blijft constructief oppositie voeren

Als PvdA doen wij ons werk inmiddels al twee jaar vanuit de oppositiebankjes. We hadden dit liever anders gezien. Maar de kiezer besloot dit in 2010. Met een niet mis te verstaan signaal door de PvdA van vijf naar twee zetels terug te brengen. En wij kunnen niet anders dan deze beslissing respecteren. Dat het CDA nu de coalitie heeft verlaten, verandert niets aan dit standpunt en de keuze van de kiezer.

Vertrek CDA

Donderdag 5 juli vond er op verzoek van de PvdA een debat plaats om helderheid te krijgen over het achter de schermen wegsturen van CDA-wethouder Hoorn. Tijdens dit moeizame debat kwam er schoorvoetend uit dat het CDA zich niet langer kan vinden in het beleid van de coalitie. Collega-coalitiepartijen ChristenUnie en SGP namen hier geen genoegen mee en dwongen het CDA consequenties te verbinden aan deze uitspraken. Dat deed het CDA uiteindelijk door het vertrouwen in de coalitie op te zeggen.

Constructieve oppositie

Nu het CDA uit de coalitie is gestapt, zijn de ChristenUnie en SGP op zoek naar draagvlak binnen de raad. Net als de afgelopen twee jaar zullen wij als PvdA op een constructieve manier oppositie voeren. Zijn de voorstellen goed voor de samenleving? En gedragen door de samenleving? Dan kunnen ze op onze steun rekenen. Maar wij hangen niet achterover. Als we ons niet in het gevoerde beleid kunnen vinden, dan zullen we dat ook duidelijk aangeven.

Mandaat kiezer

De kiezer gaf in 2010 het signaal dat het anders moest. Er zijn duidelijke voorkeuren uitgesproken. Die voorkeur ligt overduidelijk niet bij PvdA of het PvdA-programma. U als kiezer heeft er recht op dat gedane verkiezingsbeloften, waar u uw handtekening met rood potlood onder gezet heeft, waargemaakt worden.

Positief aanpakken

Wij gaan er na het zomerreces met frisse moed en volop geloof in de Oldebroeker samenleving weer vol voor. We dragen graag verantwoordelijkheid, maar dan wel voor onze daden en vanuit onze rol. Vanuit onze PvdA-standpunten en in gesprek met u. Daar kunt u op rekenen, daar mag u ons op afrekenen. En daarbij kunnen we uw steun goed gebruiken. Met elkaar positief aanpakken.