1 april 2012

Kunstgras: tikkie terug?

Het lijkt erop dat het huidige Oldebroeker college steeds vaker gedane voorstellen weer moet terugtrekken. Nu ook weer als het gaat om kunstgras. Het was de bedoeling dat de gemeenteraad donderdag 12 april dit onderwerp zou bespreken. Maar op het laatste moment besloot het college dat het toch beter is om het voorstel terug te trekken.

In de vergadering van de commissie Samenleving is al wel gesproken over het voorstel: een kunstgrasveld voor drie van onze voetbalverenigingen (WHC, OWIOS en VSCO’61). Tijdens deze vergadering bleek dat de voetbalclubs er verschillend instaan. Voor ons als PvdA-fractie kwam dit niet als een verrassing. Dit was ons al gebleken tijdens de voorbereidende gesprekken die we hadden met de verenigingen. Wel verbazingwekkend is dat het college in het voorstel aangeeft dat de clubs zich allemaal kunnen vinden in het voorstel. Even niet goed opgelet?

Een van onze vragen in de commissievergadering was hoe we dit besluit moeten zien als we weten dat we nog flink moeten bezuinigen. Alleen de kerntaken van de gemeente kunnen overblijven. Weten we al dat we dan het liefste willen investeren in sport? Weten we al dat we een kunstgrasveld dan het belangrijkste vinden? Weten we al dat we hiervoor 1,2 miljoen over hebben? Wethouder Hoorn gaf in de vergadering als antwoord dat we dit als raad al hadden aangegeven in eerdere gesprekken over de kerntaken van de gemeente. Terwijl er nog niets beslist is. Deze gesprekken waren immers alleen verkennend en bedoeld om de raad mee te nemen in het proces. Of was dit niet de beloofde insteek?

Een cruciaal punt in het voorstel zijn de KNVB-normen. Het huidige beleid voor onze buitensportaccommodaties zijn gebaseerd op de normen van de KNVB. In deze normen staat hoeveel velden er nodig zijn als een vereniging een bepaald aantal spelende leden heeft. Door alle verenigingen hetzelfde aanbod te doen – allemaal een kunstgrasveld – wijkt het college af van het huidige beleid. Op grond waarvan doen ze dat?

Allemaal vragen die de PvdA had bij het voorstel. Vragen die het college pas bedacht nadat ze het voorstel aan de raad hadden gedaan. Want het college trekt het voorstel nu terug omdat de clubs niet op één lijn zitten, omdat we de kerntakendiscussie nog niet gehad hebben en omdat er halverwege 2012 nieuwe KNVB-normen komen. Om in voetbaltermen te spreken: een tikkie terug. Jammer dat het college even vergeten is dat voetbal een teamsport is. Als je wilt dat deze tactiek werkt, dan zul je dat toch echt samen moeten doen. Met de raad, maar vooral ook met de clubs die zich nu terecht buitenspel gezet voelen.

Jennifer Zoombelt