28 juli 2011

In memoriam Jan Zoombelt

De Ouwe Jan is niet meer. Op woensdag 27 juli is hij –op de hoge leeftijd van 93 jaar- overleden. Onze partij verliest in hem in sociaal-democraat van het eerste uur. Bij de oprichting van onze partij in 1946 in Amsterdam was hij erbij. Al die jaren nadien is hij voor onze afdeling een baken geweest. Vurig, strijdvaardig, altijd vechtend voor de gewone man.

Als raadslid in de zestiger jaren maar zeker ook in het gewone leven. Als ondernemer in Oldebroek was het niet gemakkelijk om “een rooie” te zijn. Toch kwamen de mensen bij hem een fiets kopen omdat ze oprechtheid en gemeenschapszin van hem herkenden. Altijd wel even bekvechten maar daarna steeds weer even de joviale arm op de schouder. Dat was Jan.

Jan Zoombelt2

Oldebroek verliest in Jan Zoombelt een vooraanstaand burger. Zijn inzet voor het verenigingsleven was buitengewoon. Vooral Owios, zijn kluppie, had de liefde van zijn hart. Maar de motorracerij –waar zoon Jan jr. een kanjer in was, kon op zijn organisatie-talent rekenen. Ook was hij een fervent fietser. De koers om het IJsselmeer deed hij nog tot op hoge leeftijd.

De politiek had zijn interesse tot op het laatst. Het was voor hem een grote voldoening dat zijn kleindochter Jennifer de PvdA-fakkel overnam en de Zoombelt-traditie in de PvdA voortzette.

Wij treuren om zijn dood. Maar wij zijn ook dankbaar hem in onze gelederen te hebben gehad. Een geweldig mens, die zijn leven in dienst stelde van anderen. Wij zullen hem in ere houden.

Bestuur en fractieleden van de PvdA afdeling Oldebroek – Wezep gedenken Jan Zoombelt met diepe dankbaarheid en het grootst mogelijk respect en wensen familie en vrienden veel sterkte toe met dit grote verlies.

(hieronder een video van april j.l. van de uitreiking Drees-penning van de Partij van de Arbeid wegens het 65 jarige lidmaatschap van de PvdA)

Links
Jan Zoombelt memoriam op Oldebroek.Net (Foto’s en video’s)