27 januari 2012

Een nieuwe bank in Oldebroek

Sinds kort hebben we er een nieuwe bank bij. De bank van Oldebroek. Een langslepende onderhandeling tussen verkopers en een ontwikkelaar worden namelijk opgelost vanuit de portemonnee van Oldebroek. Oldebroek neemt voorfinanciering van € 1,9 miljoen van een plan en een bestemmingsplan die er nog niet zijn voor haar rekening, levert er een stuk grond bij én draagt het uiteindelijke verlies van € 100.000.

De Partij van de Arbeid en Algemeen Belang Oldebroek vonden het procesvoorstel onbegrijpelijk. Terwijl er geen bank te vinden was die het plan wilde dragen, neemt Oldebroek de risico’s en het verlies gewoonweg voor haar rekening. De CDA fractie en de CDA wethouder gaven desgevraagd toe dat er sprake is van bankfunctie.

De christelijke coalitie en de VVD bejubelden het voostel en plaatsten grif hun handtekeningen onder giften en de overname van de risico’s.

“Meer samenleving, minder overheid”

Nog voor de zomer gaat diezelfde gemeente Oldebroek aan haar inwoners mededelen dat de broekriem aan moet. De overheid trekt zich terug, want er moet structureel bezuinigd worden. De bezuinigingsslag van vorig jaar dekt namelijk de lading niet om de begroting sluitend te houden bij de bank van Oldebroek.

Lees hier het raadsvoorstel en zie hieronder hoe de PvdA op het voorstel heeft gereageerd:

(zoals uitgesproken door Bert-Jan Dokter:)

Meer samenleving, minder overheid.

Dat is wat de regerende coalitie als grondhouding predikt voor de gemeentelijk overheid. Door die bril worden uitdagingen en houding van Oldebroek bekeken.

Die bril blijft vanavond stevig opgeborgen in de brillenkoker. Want vanavond vraagt het college aan deze raad Oldebroek als bank mag opereren in een vastgelopen zakelijke transactie tussen private partijen. Oldebroek als redder in nood waar de banken geen garantie willen geven.

Een privaat initiatief van 56 woningen. Op de gronden waar nu nog 2 ondernemers zijn gevestigd. En waar Oldebroek de huidige aansluitende volkstuintjes als extra grond bijlevert.

Let wel, we hebben het nog steeds over een procesvoorstel. We behandelen hier geen bouwplan en ook geen bestemmingsplanprocedure. Die zijn er nog niet. Nee, we praten over een voorfinanciering van 1,9 miljoen euro. Waar geen bank voor in wou staan. Wel een gemeentebestuur, zo blijkt nu. Die ook een exploitatietekort, een verlies, van 100.000 euro voor rekening van de Oldebroeker samenleving neemt. Een wel heel onverwachte vormgeving van burgerparticipatie.

Een exploitatieopzet met € 100.000 tekort . Die exploitatieopzet moet wél sluitend worden in het toekomstige bestemmingsplan. Het college hoopt dit misschien wellicht met subsidie op te lossen. Wat moeten we ons hierbij voorstellen? Hoe gaat het college dat doen en wat als dit niet lukt? En wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk om de exploitatieopzet opzet sluitend te maken?

Het wordt nog spannender. Als het bestemmingsplan, dat er dus nog niet is, niet definitief wordt neemt de ontwikkelaar de grond en panden niet over! Dan mag Oldebroek de volgende 15 jaar een te koop bordje aan de Stationsweg gaan zetten? En mocht de ontwikkelaar tussentijds onverhoopt failliet gaan, dan geniet Oldebroek geen overheidsvoorkeur. Nee, dan is Oldebroek een privaatrechtelijke partij. Die achteraan in de rij mag gaan staan bij de schuldeisers. Ondernemers risico, heet dat.

“Meer samenleving, minder overheid”, weet u nog?

Is er in het contract een clausule opgenomen over het bouwmoment? Of geldt alleen de 10 jaar die maximaal voor een bestemmingsplan staan? En waarom al die risico’s. Er is geen gemeentelijk belang en ook geen accuut volkshuisvestings probleem dat Oldebroek niet in eigen plannen zou kunnen realiseren.

Heeft u afgelopen weken de media nog gevolgd? Ik noem Apeldoorn die voor 150 tot 200 miljoen het schip ingaat met aangekochte grond en doodgelopen plannen. En deze week heeft de provincie Gelderland laten weten niet in dat gat te springen. Ik hoef de beelden van een zeker cruiseschip er niet bij op te roepen, geloof ik. Ook niet van de kapitein die op tijd is overgesprongen naar de Eerste Kamer en de verantwoordelijk stuurman die ook de eerste voet inmiddels al in de sloep gezet heeft. De opvarenden hebben het nakijken.

Landelijk wordt gevreesd dat de gemeenten voor 2,9 miljard euro verlies moeten nemen in de grondbedrijven. 35 gemeenten stevenen af op een artikel 12. Onder curatele stelling, dus. Er schijnt iets van een aanhoudende crisis plaats te vinden.

Midden in die storm stelt het bestuur van Oldebroek haar volksvertegenwoordigers voor om private ontwikkelrisico’s voor te financieren en af te wachten of de ontwikkelaar na alle procedures wel of niet afhaakt. Want, inderdaad, “Meer samenleving, minder overheid.” Dat is de ambitie.

Heeft Oldebroek geen gronden en plannen met eigen risico’s bij de hand? Is Oldebroek zich op dit moment niet aan het voorbereiden op een kerntakendiscussie om onze financiële bemoeienis met de samenleving soberder te krijgen? Een faciliterende overheid. Vernieuwend en verbindend. Meer samenleving, minder overheid.

Tijdens de commissievoorbereiding sprak dit college haar vertrouwen uit. “Komt allemaal wel goed. De risico’s zijn beperkt, want we krijgen immers de panden en gronden in bezit.” 1,9 miljoen voor opstallen en gronden. Welke waarde taxatie en bouwkundige taxatie onderbouwen die 1,9 miljoen?

Bij plan Koops zijn de KWP eisen al losgelaten. Maar goed, volgens toezeggingen van dit college wordt binnen 6 maanden dat beschamende Koops bouwval bij de ingang van Wezep dan wel afgebroken. Die ontwikkelaar mag, op ’n eigen tempo, volop zijn gang gaan met louter dure huizen uit ons contingent om de maximale omzet voor zichzelf te scoren. Als we zo door gaan met ons bouwcontingent, blijven er voor eigen plannen en gronden alleen nog maar de verliesgevende resten over. De sociale woningbouw, woningen voor alleengaanden, of de nultreden woningen waar een regionaal en provinciaal opgelegde ambitie van 55% van het totale contingent bij louter ambitie is gebleven. Een waanzinnige achterstand. Ook die risico’s voor Oldebroeker plannen tellen voor de PvdA mee en daar maken we ons flink zorgen over.

Maar, het betreft hier een uniek geval, belooft het college. Komt nergens anders voor en van een precedentwerking is geen enkele sprake. Nee, geen ontwikkelaar of te verplaatsen ondernemer zal geprikkeld worden door deze voorgestelde bankiersrol van Oldebroek. Aan andere bedrijfsverplaatsingen, waar H2O grotendeels voor bedoeld is, zal zonder morren of vraag om voorfinanciering worden meegewerkt door Oldebroeker ondernemers. Zij zijn namelijk niet uniek. Hoe hard zijn de garanties en beloften van het college?

De PvdA houdt haar hart vast. Vanwege de risico’s die absoluut niet passen bij deze tijd en niet bij de financiële positie van deze gemeente. Terwijl de broekriem door iedereen aangehaald moet worden en de samenleving om zelfredzaamheid gevraagd wordt. Op dat moment vraagt u de volksvertegenwoordiging om ruimhartig een handtekening onder risico’s van een ontwikkelaar te zetten. Dat is onbegrijpelijk.

Links

Raadsvoorstel Ontwikkeling locatie Spakman/Souman te wezep