Raadscommissielid

Jack Hellendoorn

Wonen, Bouwen, Omgeving, Verkeer, Milieu

Jack heeft geen zetel in de gemeenteraad van Oldebroek en is dus geen raadslid. Hij ondersteunt de raadsfractie van de PvdA bij het raadswerk.  Binnen en buiten de vergaderkamers.

Zo is Jack in 2010 beëdigd als “Raadscommissielid zijnde niet-raadslid“.  De moeilijke titel die simpelweg inhoudt dat Jack wél mee vergadert en invloed heeft in raadscommissie vergaderingen waar raadsbesluiten worden besproken en voorbereid. Daarvoor is Jack beëdigd als raadscommissielid.

Functies:
Jack was lid van raadscomissie Ruimte & Grond in de periode 2010 – 2014. Deze raadscommissie is inmiddels omgevormd tot raadscommissie Ruimtegebruik & Leefomgeving

In het dagelijks leven werkt Jack bij KPN Retail en is lid van de ondernemingsraad KPN Retail (voorzitter)