Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven in arbeidsmarkt regio Zwolle

Jongeren moeten thuiskomen met diploma’s voor banen die er zijn. Onderwijs, bedrijfsleven en gemeente moeten hierop inspelen. Wij willen hiervoor meer aansluiting zoeken bij het bedrijfsleven en het onderwijs in de regio Zwolle.

Goed onderwijs is van belang om een goede startpositie te krijgen op de arbeidsmarkt. Jongeren moeten thuiskomen met diploma’s voor banen die er zijn. Onderwijs, bedrijfsleven en gemeente moeten hierop inspelen en samen de mogelijkheden verkennen. Dit kan onder meer door duidelijke afspraken te maken over stageplaatsen en leerwerkplekken. De gemeente Oldebroek moet in dit verband meer aansluiting zoeken bij het bedrijfsleven en het onderwijs in de regio Zwolle. Daar liggen kansen en daar lopen ook al initiatieven op dit gebied. Oldebroek heeft al een start gemaakt met aansluiting bij deze economisch succesvolle regio. Dat verdient een open blik, een actieve deelname en het verder benutten van kansen.

Wij vinden het belangrijk dat openbaar onderwijs in onze gemeente beschikbaar is en blijft. Wij zijn daarnaast voorstander van het combineren van onderwijs met andere voorzieningen. In deze ‘brede’ scholen is onder meer ruimte voor goede en betaalbare kinderopvang. Hierin zijn de laatste jaren veelbelovende stappen gezet door het onderwijs en de gemeente, onder meer in de vorm van integrale kindcentra. Deze ingezette weg van krachtenbundeling in het primair onderwijs willen we actief uitbouwen en faciliteren.

De bibliotheek speelt ook een belangrijke rol in het onderwijs in onze gemeente. Wat ons betreft moet dit behouden blijven. De rol van de bibliotheek moet daarnaast verder verbreed worden met andere onderdelen van het sociale domein. Dit betekent dat er onder meer extra inzet komt om volwassenen die moeite hebben met taal (zowel nieuwkomers als autochtonen) naar de bibliotheek te krijgen. Via het Taalpunt in de bibliotheek krijgen zij vervolgens hulp op maat aangeboden.