Ondersteuning duurzaam en klimaatvriendelijk bouwen en renoveren

Bouwen en renoveren moet wat ons betreft zo veel mogelijk duurzaam en klimaatvriendelijk gebeuren. Daarbij denken we onder andere aan het anders ontwerpen van nieuwe gebouwen en het isoleren van bestaande gebouwen.

Bouwen en renoveren moet vanaf nu zo veel mogelijk duurzaam en klimaatvriendelijk gebeuren. Daarbij denken we onder andere aan het anders ontwerpen van nieuwe gebouwen en het isoleren van bestaande gebouwen. Het is nu bijvoorbeeld nog niet mogelijk te bouwen zonder een gasnetaansluiting af te nemen. Dit moet landelijk nog worden geregeld. Wij willen, waar dat kan, al vooruitlopen op deze maatregel. Veel oude woningen zijn slecht geïsoleerd. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, maar zorgt ook voor hoge energierekeningen. Met de woningbouwcorporaties maken we afspraken over energiebesparende maatregelen in bestaande en nieuwe woningen.

Daarnaast geeft de gemeente voorlichting aan bewoners, organisaties en bedrijven over energiebesparende maatregelen. Duurzaamheid is bij uitstek een terrein waarop inwoners zelf initiatieven ontwikkelen. De gemeente kan initiatieven stimuleren en ondersteunen. Wij streefden al langer naar een lokaal duurzaamheidsfonds. Inwoners of groepen van inwoners kunnen uit dit fonds een lening krijgen tegen een lage rente om zelf duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren. Deze boodschap is inmiddels succesvol geland in Oldebroek. Wij willen dan ook dat deze mogelijkheid blijft bestaan.