Oldebroek voor Mekaar zonder verantwoordelijkheid af te schuiven

‘Oldebroek voor mekaar’ mag geen holle retoriek zijn waarbij de gemeente taken over de schutting gooit bij inwoners. Het moet een andere manier van werken zijn waarbij we krachten bundelen en doelen delen.

Als PvdA zijn we ervan overtuigd dat onze inwoners zelf het beste weten waaraan ze behoefte hebben en dat ze dit in de meeste gevallen ook zelf het beste kunnen organiseren. Wij blijven ons dan ook inzetten voor wijk- en dorpsgericht werken. De rol van de gemeente hierin is om met de inwoners steeds te bepalen hoe onze gemeente er in de toekomst uit moet zien. Hierbij heeft elk dorp en elke wijk een eigen karakter. Op basis van dit perspectief kan de gemeente initiatieven van inwoners wel of niet stimuleren. Dorpsgroepen spelen hierin een belangrijke rol als schakel tussen de individuele inwoners en de gemeente. Een burgerbegroting geeft deze dorpsgroepen de mogelijkheid samen met de inwoners hun omgeving vorm te geven. Uiteindelijk blijft de gemeenteraad wel verantwoordelijk. Het besluitvormingsproces moet altijd democratisch en transparant verlopen. Dit betekent ook dat de gemeente de initiatieven van onze inwoners moet blijven begeleiden.

Niet elk dorp of elke wijk is al voldoende georganiseerd voor deze manier van werken. Dat moet nog zijn beslag krijgen. Wij willen daarom de inzet van dorpscontactambtenaren voortzetten. ‘Oldebroek voor mekaar’ is een waardevol credo, maar wij vinden wel dat de betrokkenheid van de inwoners bij het bestuur om een actieve begeleiding vraagt. ‘Oldebroek voor mekaar’ mag geen holle retoriek zijn waarbij de gemeente taken over de schutting gooit bij inwoners. Het moet een andere manier van werken zijn waarbij we krachten bundelen en doelen delen.

Als PvdA geloven wij dat onze inwoners in staat zijn veel taken op vrijwillige basis op zich te nemen. Toch mag dat nooit vanzelfsprekend zijn. De gemeente zal deze gemeenschapszin moeten versterken en voeden. Een sportvereniging met een jeugdafdeling kan bijvoorbeeld vroegtijdig problemen bij jongeren of in hun omgeving signaleren. Maar dit betekent wel dat de gemeente moet zorgen voor opleiding, begeleiding, nazorg en waardering van deze vrijwilligers.