Door Bert-Jan Dokter op 13 januari 2013

Zienswijzen voorkomen slibstort in plas de Voskuil

In maart 2012 lag een concept nota van Waterschap Veluwe ter inzage. Die nota maakte het mogelijk dat dat de zandwinplas aan de Voskuil in Wezep Noord beschikbaar zou worden voor het storten van baggerspecie en slib. Het storten van (licht) vervuilde grond, dus. PvdA vroeg aan B&W van Oldebroek om heersende zorgen van lokale gemeenschap te verwoorden bij het Waterschap. Dat verzoek bleek helaas aan dovemansoren gericht. Dus klom ik (als burger) daarom maar zelf in de pen. Het Waterschap nam onlangs die ingediende zienswijze over en heeft zandwinplas de Voskuil uit de plannen gehaald.

Lusten, lasten
De nota van het waterschap met deze mogelijke gevolgen werd alleen bekend gemaakt op de website van het waterschap. Waardoor slechts een enkeling er lucht van kreeg. Dit omdat het volstorten van de Kolk verderop in Hattemerbroek voor velen al enige jaren tot flinke zorgen leidt. Zorgen over wat daar zoal gestort wordt en hoe milieu regels daarbij gehandhaafd worden. Bovendien wordt het wegdek van de Middeldijk en een viaduct, op kosten van de samenleving, stuk gereden door zware vrachtwagens. De ondernemer de lusten, de samenleving de lasten.

Lokale bezorgdheid
Oplettende burgers maakten zich daarom extra zorgen om de nieuwe waterschap plannen. Ook binnen lokale partij ABO leefde bezorgdheid. ABO benaderde de krant. Ik benaderde het gemeentebestuur en het waterschap. Leek me een doelgericht pad om te bewandelen. De tijd voor indienen van zienswijzen bij het waterschap verliep op dat moment namelijk al bijna. Namens de PvdA deed ik eerst navraag over plannen en procedures bij de deskundige ambtenaren. En stelde ik  vragen aan het college in de raadsvergadering van  8 maart 2012. De volgende dag verliep inmiddels de termijn voor zienswijzen bij het waterschap.
Helaas bleek het college op geen enkele wijze te bewegen op te komen voor het lokaal belang bij het waterschap. Het Oldebroek, dat wél opdraait voor kosten van kapotgereden wegdek en uitvoeren van milieu handhavingstaken had geen bezwaren tegen plannen met dezelfde lokale effecten bij de Voskuil.

Samenredzaamheid is uit, zelfredzaamheid is in?
Er was zélfs geen tijd meer om een  lokaal raadslid die deel uit maakt van een steunfractie in het Waterschap Veluwe te raadplegen. De tijd was op, dus zag ik me genoodzaakt om dan maar zelf als burger een schriftelijke zienswijze (bezwaar) bij het Waterschap in te dienen. Als mede burgers zorgen hebben om milieu effecten én  als zij de kosten mogen dragen van kapotgereden wegen voor de winst van een ander, dan mag je tenminste verwachten dat lokale volksvertegenwoordigers opkijken van hun vergadertafels en meer laten zien dan politieke praatjes over betrokkenheid. Gemeente Voorst en zelfs Provincie Utrecht dienden wel zienswijzen in. Ons éigen gemeentebestuur bleef liever lauw op afstand. ‘Meer samenleving, minder overheid’, zo ziet Oldebroek het graag.

Verschoning voor Voskuil
Ook Vika bedrijfswagens B.V. diende een zienswijze in. Het Waterschap bleek wel gevoelig voor argumenten en nam eind 2012 de lokale zienswijzen over. De stortoptie voor de Voskuil is uit de plannen gestreept. In de nieuwe nota Bodembeheer en Besluit Bodemkwaliteit (die tot 24 januari 2013 ter inzage ligt) komt verondieping van de plas bij Wezep Noord niet meer voor.

Bert-Jan Dokter
Raadslid namens de PvdA in de gemeente Oldebroek

De aangepaste nota “Nota bodembeheer Besluit bodemkwaliteit” van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei & Eem en Waterschap Veluwe ligt tot 24 januari 2013 ter inzage. Ook bij gemeente Oldebroek. Zie links onderaan deze pagina.

Links

 

Bert-Jan Dokter

Bert-Jan Dokter

Bert-Jan werkt in het dagelijks leven als Technisch Consultant bij een ICT bedrijf in Heerenveen. In zijn vrije tijd is hij actief als voorzitter en programmamaker bij Loco Media Groep, de publieke lokale omroep in de gemeente Oldebroek. Historie Bert-Jan was lid van het bestuur van de PvdA afdeling Oldebroek – Wezep vanaf 2005. In 2006 werd

Meer over Bert-Jan Dokter