Vitens precario Euro’s hoe dan ook terug naar inwoners

Door Bert-Jan Dokter op 9 maart 2018
foto aankondiging brief Vitens

aankondiging brief Vitens

In december 2017 melde Vitens dat inwoners van gemeente Oldebroek een fors hogere drinkwaterrekening krijgen, omdat Oldebroek aan Vitens een heffing heeft opgelegd voor drinkwaterleidingen in de grond. Vervolgens stuurde Vitens de huishoudens een brief met aankondiging dat er € 77,95 op de drinkwaterrekening bij komt. Dat veroorzaakte begrijpelijke onrust. Ook bij gemeentepolitiek. Het zou worden opgelost. Anno maart 2018 weet de bezorgde inwoner echter nog niets, behalve de brief met aangekondigd besluit van Vitens.

Compensatie inwoners
Laten we er nog maar eens volstrekt duidelijk over zijn: Voor PvdA Oldebroek – Wezep geldt dat hóe dit ook met praten en juridische procedures wordt opgelost tussen gemeente en Vitens, de inwoner van Oldebroek krijgt veroorzaakte lastenverhoging aan hun zijde gecompenseerd. Punt.

Jurisprudentie
In 2017 liep gemeente Voorst, in een hoger beroep, al tegen een uitspraak van rechter, over het toepassen van precario belasting aan, die Vitens in het gelijk stelde. Daardoor moest gemeente Voorst het verlies nemen. Dat kan Oldebroek dus ook overkomen.

Situatie Oldebroek
De situatie in Oldebroek is dat gemeente nog in gesprek is met Vitens en er nog juridische uitspraak moet volgen. De ABO wethouder vroeg, met jurist aan haar zijde, in besloten setting om het Vitens item vooral geen onderdeel van de verkiezingscampagne te maken. De politiek zou daarmee  belangen en positie van Oldebroek ernstig kunnen schaden en lopende juridische processen frustreren.

Verbroken geheimhouding
Dat verzoek vond plaats in een zogenaamd Senioren Convent en valt in principe onder geheimhouding, maar nu ABO er doelbewust voor kiest in de media vol op het orgel te slaan over de Vitens precario doorbelasting, ziet ook PvdA fractievoorzitter Bert-Jan Dokter zich per omgaande ontheven van opgelegde geheimhouding. “Ik heb met stijgende verbazing en grote ontsteltenis kennis genomen van het ABO persbericht over het Precario dossier”, aldus Dokter. “Het is schokkend dat de politiek via geheimhouding en verantwoordelijkheidsgevoel eerst doelbewust in achterkamertjes uit beeld gemanoeuvreerd wordt om als ABO met een, overigens uiterst bedenkelijke, eer aan de haal te kunnen gaan tijdens verkiezingscampagne. Ronduit stuitend.”

Campagnetijd
Er wordt pas rond de zomer van 2018 een uitkomst van juridische procedures verwacht. De ABO wethouder verlaat echter meteen na de gemeenteraadsverkiezingen (21 maart 2018) Oldebroek. “Een volgend college zal de zaak dus tot een oplossing moeten brengen, want de gemeenteraad heeft net gisteren haar laatste vergadering gehad. Over handig en doelbewust gekozen publicatie momenten gesproken in campagnetijd”, verzucht Dokter.

Hoe nu verder?
Bert-Jan Dokter: “De inwoners hebben helemaal niks aan politiek haantjesgedrag over dit dossier. In geouwehoer kun je nog steeds niet wonen. Er is een rekening aangekondigd bij de inwoners en de politiek moet nu, in verkiezingstijd, maar hardop toezeggen dat inwoners die € 77,95 hoe dan ook terug krijgen. Hoe de gemeente dat wel of niet met Vitens óf rechtspraak oplost interesseert de inwoner niet. Wel hoe en wanneer dat geld terugkomt in hun portemonnee. En namens PvdA zeg ik dat de inwoner de via-via belasting geheel moeten terugkrijgen. Laat dat volstrekt duidelijk zijn. Het was niet onze keuze de zaak op de spits te drijven, maar er moet nu maar op korte termijn hom of kuit gegeven worden. Actie is reactie.”

Bert-Jan Dokter

Bert-Jan Dokter

Bert-Jan werkt in het dagelijks leven als Technisch Consultant bij een ICT bedrijf in Heerenveen. In zijn vrije tijd is hij actief als voorzitter en programmamaker bij Loco Media Groep, de publieke lokale omroep in de gemeente Oldebroek. Historie Bert-Jan was lid van het bestuur van de PvdA afdeling Oldebroek – Wezep vanaf 2005. In 2006 werd

Meer over Bert-Jan Dokter