11 januari 2012

Verstrooide strooidienst?

Je zou het in de waan van de dag bijna vergeten. Anno januari 2012 lijkt het wel lente, met soms een herfstbui. Maandag 19 december 2011 deed meer eer aan het huidige jaargetijde. Toen vroor het en waren wegen in de gemeente Oldebroek soms spekglad omdat er niet gestrooid bleek. Lokale reality en calamiteit fotografen legden bij de kruising Industrieweg-Stationsweg in Wezep destijds glijpartijen van auto’s en vrachtwagens vast waarbij je je hart vasthoudt.

Vorst

De vorst was op de avond van 18 december 2011 al duidelijk zichtbaar en voelbaar in onze gemeente. Dichtgevroren auto’s en gladde wegen waren het bewijs. Rond middernacht waarschuwde de wijkagent via berichtendienst Twitter voor gladheid. Deze meldde daarbij dat de gemeente over zou gaan tot strooien.

Waar in gemeenten om ons heen werd gestrooid bleek de strooidienst van gemeente Oldebroek verstrooid. Die kwam pas de volgende ochtend 07:30 uur in actie. Ruimschoots te laat voor noodzakelijk effect, zo bleek.

Als je als weggebruiker gedurende de dag de gemeentegrenzen van Oldebroek binnenkwam kon je onaangenaam verrast worden. Beelden die lokale calamiteit journalist Stefan Verkerk op 19 december 2011 maakte aan de Industrieweg in Wezep laten de gevolgen zien.

 (video ©: stefanverkerk.nl & gerritvandestreek.nl via YouTube)

Hoe zit dat?

Ook wij waren benieuwd hoe dit zo kon komen. Hoe loopt eigenlijk de communicatie over het al dan niet besluiten tot strooien? Wordt dit besluit regionaal centraal gemeld, zoals bij de Veiligheids regio? Hebben hulpdiensten toegang tot die informatie en worden zij (automatisch) geïnformeerd? Is er een automatisme waarbij men elkaar informeert en eventueel van elkaar ziet dat er een afwijkend besluit is genomen? Vragen die we voorlegden aan de experts binnen het ambtelijk apparaat van de gemeente Oldebroek voorlegden.
Op 2 januari 2012 ontvingen we schriftelijk antwoorden. Waarschijnlijk vanwege de kerstperiode veertien dagen na het opsturen van onze vragen.

Lokale regie

Uit de antwoorden blijkt tot onze schrik dat strooibesluiten louter lokaal geregisseerd worden. Zonder een regionaal actief regie systeem waarbij gemeenten, politie en hulpdiensten elkaar centraal informeren en desnoods actief bij kunnen sturen. De constateringen en informatie van de nachtelijk actieve wijkagent hebben op de bewuste avond niet geleid tot een aangepast besluit. Waarbij je als inwoner toch minstens zou verwachten dat er korte lijntjes zijn tussen gemeenten, veiligheidsregio en ‘eigen’ agenten als het gaat om veiligheid.

Centrale regie

De PvdA denkt dat hier winst te behalen moet zijn. Het besluit van de lokale gladheidscoördinator en bevindingen van overige diensten in de regio zoude bijvoorbeeld centraal geregisseerd kunnen worden. Bijvoorbeeld via de Veiligheidsregio. Als daar geconstateerd wordt dat dienstdoende agenten tegenovergestelde andere signalen afgeven dan de lokale gladheidscoördinator zou er minimaal afstemming kunnen plaatsvinden, immers. Omdat agenten en de toch al (van belastinggeld) opgetuigde Veiligheidsregio 24 uur per dag actief zijn lijkt dat voor de PvdA logisch regie- en informatiepunt. Zeker als het concreet om veiligheid gaat.

We zullen college van B&W Oldebroek vragen hoe zij daar over denken en of ook zij, met immers bestaande middelen, haalbare verbeterkansen zien in professionalisering van regie en besluitvorming over het al dan niet strooien van zout.

Gezien onderstaande bericht ( 4 januari 2012) op micro-blog dienst Twitter worden er blijde schouderklopjes uitgedeeld voor het op peil houden van de zoutvoorraad.Of dat een voorbode is van de B&W houding na het gladheidbestrijding debacle van 19 december j.l. is de zorgelijke vraag.

Nicolet Hoorn

Bert-Jan Dokter

PvdA Oldebroek -Wezep

Links

Foto’s 19 december 2011 – Stefan Verkerk

Foto’s 19 december 2011 – Gerrit van de Streek

Ongevallen door gladheid – Locourant.nl

Filmpje ongelukskruispunt stelt strooibeleid aan de kaak – DeStentor