12 maart 2014

Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester in Politiek Café PvdA Marke Hattem

“We laten geen mensen in de kou staan. Vangnet voor de meest kwetsbaren!”

Hattem – Een van de meest indringende opmerkingen van de avond was wel de uitspraak van Lea Bouwmeester dat de PvdA geen mensen in de kou laat staan ondanks alle forse bezuinigingen door o.a. de crisis. Er blijft een vangnet voor de meest kwetsbaren.

De afdelingen Epe, Heerde, Oldebroek en Hattem organiseerden deze week in de Marke te Hattem een politiek café voor alle inwoners en organisaties over de toekomstige zorgtaken voor de gemeenten. Feitelijk wordt de verzorgingsstaat ontmanteld en daarmee op schaal teruggebracht naar zorggemeenten. Dat het hier ook gaat om met minder financiën goede zorg leveren door maatwerk, was iedereen wel duidelijk.

Het gekozen thema “Zorgtaken bij de gemeenten” leverde op deze avond levendige discussies op. Bijvoorbeeld over dat de gedachte dat netwerken rond mensen zorg bieden, in de praktijk te weerbarstig is om ook direct financieel voordeel te halen. Of over de noodzaak voor mantelzorgondersteuningspunten. Ook kwam naar voren dat bij het nalaten van preventieve zorg geen bezuiniging wordt bereikt maar een meerpost in de vorm van onoplosbare nazorg.

De essentie van veel ingebrachte knelpunten was dat vooral in de uitvoering heel veel door de verschillende gemeenten moet worden samengewerkt en dat preventie vooral op lokaal niveau moet plaatsvinden om daadwerkelijk met minder geld betere zorg te kunnen leveren. Landelijke regelgeving moet dit weer gaan ondersteunen. Een uitwerking kan zijn dat door afspraken te maken met werkgevers over flexibilisering in arbeidsomvang, mantelzorgtaken meer uitvoerbaar worden. Want mantelzorgers hebben het zwaar naast alle andere verplichtingen.

Ook vanuit het forum met wethouders/portefeuillehouders uit Epe, Heerde, Hattem en Oldebroek werd de nodige input voor de discussies geleverd. De PvdA regio Noord Veluwe heeft met deze avond een bijdrage willen leveren aan het inzicht in hoe met minder geld gemeenten toch de zorgtaken moeten zien uit te voeren. En dat de PvdA het een verschil maakt door solidariteit en niet weglopen voor bezuinigingen.

Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester reisde af naar Hattem om met lokale politici te praten over de zorg.

Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester reisde af naar Hattem om met lokale politici te praten over de zorg.

Bert-Jan Dokter vertegenwoordigde de PvdA Oldebroek - Wezep.

Bert-Jan Dokter vertegenwoordigde de PvdA Oldebroek – Wezep.

Na afloop praten Andre Borst en Bert-Jan Dokter nog even na met Lea Bouwmeester.

Na afloop praten Andre Borst en Bert-Jan Dokter nog even na met Lea Bouwmeester.