16 november 2011

Toekomstperspectief Zwembad De Veldkamp

U hoort de bijdrage namens de PvdA, uitgesproken door fractievoorzitter Jennifer Zoombelt,  tijdens de openbare raadsvergadering in het YouTube filmpje hierboven.

Het voorstel is overigens door de Raad aangenomen. De donkere wolken die afgelopen jaar boven het zwembad hingen zijn daarmee vooralsnog opgeklaard.

Moties onderzoek zondagmogelijkheden

De oppositie partijen VVD en ABO brachten moties in om de mogelijkheden voor zwemlessen op zondagen te onderzoeken. De PvdA bracht per motie hetzelfde verzoek in, met de aanvulling om ook langere openingstijden op zondag te onderzoeken. ABO wilde die toevoeging niet in de motie opnemen die zij samen met VVD inbrachten.

Deze verzoeken om stuurinformatie werden door de christelijke coalitie (ChristenUnie, CDA en SGP) fel bestreden. Diezelfde ruime christelijke meerderheid stemde de 3 ingebrachte moties weg.

Geen informatie

Hoewel de kansen benoemd zijn in het rapport zal er geen transparante stuurinformatie over de zondag mogelijkheden van zwembad De Veldkamp beschikbaar komen. Wij kunnen, tot onze spijt, inwoners die die kansen bij ons regelmatig benoemen dergelijke onderbouwingen dus niet verstrekken. De participatie en betrokkenheid van burgers wordt helaas meer beleden dan beoefend in Oldebroek.

Links

Raadsvoorstel

Zwembad De Veldkamp