29 oktober 2011

PvdA-vraag actief opgepakt door college Oldebroek

Het college van Oldebroek en de PvdA-fractie bleken tijdens de raadsvergadering van 27 september allebei bezorgt te zijn over de toekomst van IJsselvliedt. In de pers waren berichten verschenen over een eventuele sluiting van IJsselvliedt. De PvdA-fractie maakt zich zorgen over de mensen die vakantie vieren op deze mooie locatie en over de vele vrijwilligers en de beroepskrachten. Daarom stelde fractievoorzitter Jennifer Zoombelt de vraag aan het college wat we er aan kunnen doen om deze voorziening te behouden in onze gemeente.

Deze vraag bleek ook te leven bij de CDA-fractie. Het college reageerde vervolgens positief op de oproep van de PvdA-fractie. Namens het college zegde de burgemeester toe zich actief in te zetten voor het behoud van zorghotel IJsselvliedt.

Ondertussen is een brief verstuurd en zullen er nog meer acties volgen. Meer hierover kunt u lezen in het volgende persbericht van de gemeente.

Gemeente zet zich in voor behoud zorghotel IJsselvliedt

Het Rode Kruis overweegt om de activiteiten in zorghotel IJsselvliedt te beëindigen. Gemeente Oldebroek betreurt dit en maakt zich hier zorgen over, daarom roept zij het Rode Kruis op zorghotel IJsselvliedt in stand te houden.

Mogelijke sluiting zorghotel IJsselvliedt

Het Rode kruis sluit mogelijk zorghotel IJsselvliedt om financiële redenen. De gemeente Oldebroek betreurt dit vanwege de waardevolle betekenis voor gasten, vrijwilligers en beroepskrachten van IJsselvliedt en inwoners van de gemeente.

Vol toewijding aan een prettige samenleving werken

Zorghotel IJsselvliedt biedt mensen met een beperking een fijne vakantie. Veel vrijwilligers uit gemeente Oldebroek en heel Nederland zetten zich hier belangeloos en vol toewijding voor in. Dit doen zij samen met een relatief klein aantal beroepskrachten. De combinatie van vrijwillige en verpleegkundige zorg is een schoolvoorbeeld van gezamenlijke zorg en verantwoordelijkheid voor de samenleving. Als IJsselvliedt sluit, verliezen ongeveer 25 mensen hun werk en inkomen en vele vrijwilligers hun werk en inzet voor de samenleving. Dit baart de gemeente zorgen. Maar het is vooral triest voor de doelgroep; mensen die vanwege beperkingen moeilijk elders op vakantie kunnen.

Unieke voorziening in een prachtige omgeving

De bijzondere bestemming van IJsselvliedt is van grote waarde voor haar gasten, beroepskrachten, vrijwilligers en gemeente. Een unieke voorziening in een prachtig Rijksmonument en omgeving. De gemeente ziet het als kapitaalvernietiging als IJsselvliedt sluit. Vanwege de unieke locatie en de vrijwillige inzet die dit prachtige zorghotel zo karakteriseert.

Houd Zorghotel IJsselhotel in stand

Burgemeester Hoogendoorn heeft namens het college en de gemeenteraad van Oldebroek het Rode Kruis in een brief dringend verzocht om zorghotel IJsselvliedt in stand te houden. Daarnaast wil de gemeente de Tweede Kamer benaderen om de mogelijke sluiting onder de aandacht te brengen.

(einde persbericht gemeente Oldebroek)