1 oktober 2011

PvdA op de bres voor zzp’ers

De Partij van de Arbeid in Heerde, Hattem en Oldebroek willen het mogelijk maken gemeentelijke belastingen kwijt te schelden voor zzp’ers met een minimuminkomen.
Sinds begin 2011 is dit mogelijk door een wetswijziging die onder ander tot stand is gekomen door de inzet van voormalig PvdA Tweede Kamerlid Mei Li Vos.

De drie gemeenten kennen op dit moment een beperkt kwijtscheldingsbeleid. Dat beleid kan worden benut door mensen met een minimuminkomen. Men kan echter alleen kwijtschelding vragen en krijgen als men het minimumloon of een minimumuitkering ontvangt. Zelfstandigen met een minimuminkomen zijn daar op dit moment nog van uitgesloten.

We willen in de samenleving en in de politiek dat mensen met een uitkering gaan participeren en dus aan de slag gaan. Dat kan in een baan maar het kan natuurlijk ook als startende ondernemer of als zzp’er. Als deze categorie ook een beroep kan doen op het kwijtscheldingsbeleid voorkomt dat volgens de PvdA verdere onnodige armoedeval, is dat rechtvaardiger en neemt het een drempeltje weg als het gaat om de start als zelfstandige vanuit een uitkering.