2018-02-20-PHOTO-00000006

De wijkverpleegkundige en de gespreksleider van Viattence.