15 juni 2012

Oppositie Oldebroek wil debat over vertrek Hoorn

De oppositiepartijen ABO, PvdA en VVD willen een openbaar debat over het plotselinge vertrek van wethouder Hoorn. Afgelopen dinsdag gaf de wethouder onverwacht aan dat zij niet langer het vertrouwen heeft van haar CDA-fractie. Zij heeft naar aanleiding daarvan per direct haar functie neergelegd.

Vertrouwensbreuk

ABO, PvdA, VVD zijn van mening dat er tijdens de raadsvergadering van donderdag 5 juli een openbaar debat moet plaatsvinden over deze vertrouwensbreuk tussen het CDA en haar wethouder. De inwoners van de gemeente Oldebroek hebben recht op een publieke uitleg van deze keuze van het CDA. Waarom moet dit college zo kort na het vertrek van twee collega-wethouders al opzoek naar de zevende wethouder? Terwijl onlangs de CDA-fractie dezelfde wethouder nog publiekelijk aanprees als eerste loco-burgemeester vanwege haar ervaring en kwaliteiten. Waardoor is de vertrouwensbreuk zo groot geworden dat deze keuze nodig was, terwijl we aan de vooravond staan van ingrijpende beslissingen als gemeente.

Openbaarheid

Daarnaast willen de oppositiepartijen in dit debat graag horen van de andere coalitiepartijen of zij op dit moment nog wel vertrouwen hebben in coalitiepartner CDA. Durven zij de belangrijke beslissingen die we de komende tijd moeten nemen, aan met deze coalitiepartner? Een vraag waarover volgens de oppositiepartijen in de openbaarheid verantwoording moet worden afgelegd.