1 juli 2012

Minister: uitstel antwoorden op vragen Erica Terpstrahal

Demissionair minister Schippers (VWS) heeft laten weten dat zij nog geen antwoorden kan geven op de Kamervragen over de Erica Terpstrahal. Tweede Kamerlid Jeroen Dijsselbloem (PvdA) stelde al in mei Kamervragen over de financiering en overdracht van deze sporthal op het Willem de Zwijgercomplex in Wezep Noord. Dijsselbloem vraagt zich af of de ET-hal aan de Hoenderloogroep geschonken is van belastinggeld. En of het de bedoeling is dat de Oldebroeker bevolking deze sporthal met zo’n 2 miljoen euro aan belastinggeld zou moeten terugkopen.

Historie

Pluryn (huidige eigenaar De Hoenderloo Groep) heeft, sinds beëindiging van het Glenn Millsproject in Wezep, niets meer aan een sporthal ver buiten het bereik van haar jeugdzorglocaties. PvdA Oldebroek heeft altijd aangedrongen op maatschappelijk gebruik van deze faciliteit. Voor het lokale verenigingsleven en scholieren.

De gemeente Oldebroek huurde de faciliteit, maar in april 2012 sloot Pluryn plotsklaps de deuren voor de lokale verenigingen. Middenin de nationale sportweek.  Waarschijnlijk om maximale druk uit te oefenen op de gemeente om de sporthal aan te kopen en daarvoor het volle pond te betalen. Oldebroek zou dan zo’n 2 miljoen euro moeten betalen. Dat was niet haalbaar, dus trok de gemeente zich terug uit de onderhandelingen.

Één voor de prijs van twee

Bij PvdA in de gemeente Oldebroek heerste verbazing alom over de gang van zaken. Moet de samenleving deze sporthal tweemaal betalen? De eerste keer als ‘gift’ van toenmalig VVD-staatssecretaris Erica Terpstra voor een justitie-/jeugdzorgdoel. En bij mislukken van dat project nógmaals het volle pond om de onbruikbare sporthal in te zetten voor maatschappelijk gebruik? Kamerlid Dijsselbloem vroeg zich hetzelfde af en stelde mei jongstleden Kamervragen aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

‘Afstemming’

Inmiddels blijkt dat demissionair minister Schippers, eveneens VVD, niet binnen gestelde termijnen antwoorden kan geven op de vragen van de PvdA. Dat meldt zij in een brief. De minister: ‘De reden van het uitstel is dat meer tijd nodig is voor informatievergaring en afstemming met andere partijen. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.’

Documenten

Documentenuitstelbrief-kamervragen-over-sluiting-erica-terpstrahal-in-wezep.pdf

kv-tk-2012Z10313

Links

Kamervragen over Erica Terpstrahal

Kamervragen Dijsselbloem over Erica Terpstrahal