30 juni 2011

Meerderheid raad en college schuift clustering scholen in Wezep op lange baan

Een meerderheid van de raad – CU, SGP, ABO en VVD – en het college vinden het een goed plan om het onderzoek naar de clustering van de scholen in Wezep op de lange baan te schuiven. Dit bleek dinsdag 28 juni tijdens de laatste reguliere raadsvergadering voor het zomerreces. Met een motie gaven de CU, SGP en ABO opdracht de deadline voor dit onderzoek te verplaatsen naar 2014. Het college, in de persoon van Jan ten Hove, omarmde deze motie enthousiast.

Voorstel
Het oorspronkelijke collegevoorstel was dat we de komende twee jaar capaciteit zouden inhuren om dit onderzoek te doen. Omdat er binnen het gemeentehuis op dit moment geen tijd is op de afdeling die over onderwijshuisvesting gaat. In 2011 kost dit € 10.200
en in 2012 € 15.300. Het doel van het onderzoek is om te kijken of we de onderwijsgebouwen in de kern Wezep op een handige manier kunnen samenvoegen, zodat we op termijn geld besparen. Dit is hard nodig, omdat we jaarlijks € 120.000 te kort komen voor de huisvesting van de scholen in onze gemeente. Eind 2012 zou het onderzoek afgerond moeten zijn.

CU, SGP en ABO
De CU, SGP en ABO vinden dat er geen geld beschikbaar moet worden gesteld voor deze inhuur. Daarom dienden zij tijdens de raadsvergadering een motie in waarmee ze het college opdroegen langer over het onderzoek te doen, zodat het toch door de eigen ambtenaren kan worden gedaan. De VVD kon zich, net als de wethouder zelf, wel vinden in deze motie. Wij waren het er niet mee eens. Het is heel goed om terughoudend te zijn met inhuur. Maar je kunt niet aan de ene kant in het kader van de bezuinigingen zeggen ‘er moeten ambtenaren weg’, terwijl je ze aan de andere kant wel meer werk geeft. Dan hadden deze partijen moeten zeggen dat ze het onderzoek helemaal niet willen.

PvdA
Als PvdA vinden wij het onderzoek wel belangrijk, omdat we de voordelen zien van clustering. Op termijn levert dit zeker geld op. Maar dit zijn lastige processen waar je de tijd voor moet nemen en waarin je ook moet investeren. Dit doe je niet even op een achternamiddag ergens tussendoor en dit moet je zeker ook niet op de lange baan schuiven. Het spreekwoord zegt immers ‘Van uitstel komt…’. Wij vinden het een eenmalige investering van € 25.500 waard als we daarmee jaarlijks € 120.000 kunnen besparen. Helaas vonden wij alleen het CDA aan onze zijde.

Vertrouwen
Dit leverde de merkwaardige situatie op dat wij het oorspronkelijke collegevoorstel verdedigden in het raadsdebat, terwijl de wethouder onze standpunten aanviel en de motie tegen zijn eigen voorstel steunde. Dit vergroot ons vertrouwen in wethouder Jan ten Hove niet op dit dossier.

Links
Originele raadsvoorstel Clustering scholen Wezep