1 mei 2012

Meer samenleving, minder overheid?

Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Sinds de Franse revolutie in 1789 belangrijke waarden van het openbaar bestuur, van de hele samenleving. De overheid is er om ervoor te zorgen dat we met elkaar in vrijheid kunnen leven. Op een manier waarbij iedereen gelijkwaardig is en waarbij we ook voor elkaar zorgen als dat nodig is. Dat laatste staat onder druk nu de financiële middelen minder worden. Ook in de gemeente Oldebroek.

Dorps- en wijkgericht werken

Inmiddels heeft het college zijn visie op de komende bezuinigingen gepresenteerd: ‘meer samenleving, minder overheid’. In deze visie geeft het college aan welke taken er geschrapt worden. Wat opvalt, is dat het college voorstelt om taken te schrappen die juist bedoeld zijn om de samenleving krachtiger te maken. Zo schrapt het college het dorps- en wijkgericht werken, terwijl dit een manier is om de samenhang in de wijken te vergroten. Wat nodig is als diezelfde wijken meer verantwoordelijkheid moeten dragen. Bijvoorbeeld door de speelvoorzieningen zelf te onderhouden.

Stimuleren vrijwilligersbeleid

Hetzelfde kunnen we concluderen als het gaat om vrijwilligerswerk. Het college geeft aan dat uit de analyse bij de toekomstvisie blijkt dat in Oldebroek genoeg vrijwilligers zijn. Daarom stelt het college voor het stimuleren van vrijwilligerswerk af te bouwen. Het klopt dat we nu nog wel vrijwilligers hebben. Maar hoe lang nog? De vrijwilligers vergrijzen. Daarnaast geven bijvoorbeeld sportclubs aan dat hun vrijwilligers vaak wel incidenteel wat willen doen, maar niet structureel. Terwijl deze sportclubs wel steeds meer zelf het onderhoud van de sportaccommodaties moeten doen.

Multifunctioneel accommodatiegebruik

Want het handhaven van onze accommodaties staat onder druk. En dan verbaast het ons dat multifunctioneel accommodatiebeleid helemaal ontbreekt in de visie van het college. Het college heeft al eerder aangegeven dat ze hierin niet meer wil investeren. Terwijl organisaties en instellingen juist kunnen profiteren van elkaars gebouwen, kennis en menskracht. Maar dan moeten we dit als overheid wel stimuleren en faciliteren. En niet wat opgebouwd is afbreken door er niet meer in te investeren. Hiervoor hebben we met elkaar juist de overheid ingesteld.
Jennifer Zoombelt, Bert-Jan Dokter & Jack Hellendoorn
PvdA Oldebroek-Wezep

(zoals gepubliceerd in Huis Aan Huis / Weekkrant)