Door Sijmen Scholten op 3 augustus 2016

Marja Mulder – van der Reijden overleden

Op 30 juli 2016 is oud-gemeenteraadslid Marja Mulder – van der Reijden (1946 – 2016) overleden. Marja heeft zich vele jaren ingezet als actief PvdA-lid. Van 1990 tot 1995 was zij secretaris van de PvdA afdeling Oldebroek – Wezep. In 1995 werd zij benoemd als raadslid voor de PvdA in de gemeente Oldebroek.

Marja was lid van de gemeenteraad tot haar afscheid in maart 2006.

Marja maakte van 1995-1998 deel uit van de raadscommissie ROV (Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting) en van 1998-2006 van respectievelijk de raadscommissies W&C (Welzijn en Cultuur; 1998-2002) en Samenleving (2002-2006).

Bij haar afscheid van de gemeenteraad in 2006 omschreef toenmalig Burgemeester Zielhuis Marja als een klassiek PvdA-er waarvan het altijd duidelijk waar ze stond, ook door haar korte en bondige manier van discussiëren. Toenmalig PvdA fractievoorzitter Loek Beverwijk herinnert Marja om haar voortdurende enthousiasme en grote betrokkenheid.

Marja was een gedreven en overtuigd sociaal-democraat. Wij zullen haar als zodanig en dankbaar voor haar betekenis en inzet herinneren.

Wij wensen Marja’s geliefden en vrienden veel sterkte toe.

Sijmen Scholten & Bert-Jan Dokter
namens PvdA afdeling & raadsfractie Oldebroek – Wezep

Sijmen Scholten

Sijmen Scholten

Afdelingsvoorzitter secretaris Campagne coördinator leden administrateur Noordsingel 183 8091 XM Wezep telnr. 038 – 376 3707

Meer over Sijmen Scholten