2 mei 2012

Kamervragen over Erica Terpstrahal

De onderhandelingen over de aankoop van de Erica Terpstrahal in Wezep tussen Oldebroek en de Hoenderloo Groep zijn stukgelopen. De vraagprijs van ruim 2 miljoen euro is voor Oldebroek een flinke brug te ver, volgens B en W. De PvdA wil echter weten of jeugdzorginstelling de Hoenderloo Groep deze sporthal ooit via rijksgelden heeft gekregen. En of de Oldebroeker belastingbetaler nu voor dezelfde sporthal nog eens het volle pond mag betalen. PvdA Kamerlid Jeroen Dijsselbloem heeft daarom opheldering gevraagd in de Tweede Kamer.

De verenigingen die gebruikmaken van de hal (Drost/VZK, Badminton’80, VLS Band en Rood Wit) en de scholieren van het Agnieten College werden, nota bene middenin de nationale sportweek, met onmiddellijke ingang buiten de deuren gezet door de Pluryn/Hoenderloo Groep combinatie.

Zure appel

Het college van Oldebroek is van mening dat de vraagprijs absoluut te hoog is. De gemeenteraad zit met een zware en structurele bezuinigingsopdracht en sloot zich bij verantwoordelijk wethouder Van Dijk aan. “De sluiting van de Erica Terpstrahal in Wezep is een van de zuurste appels die ik hier in de eerste maand moet happen”, aldus de treurende sportwethouder in de commissievergadering.

Nekslag

Jennifer Zoombelt (fractievoorzitter PvdA Oldebroek): “De verenigingen moeten nu hun sportieve onderkomen zoeken in gymzaaltjes. En in sportzalen buiten de gemeentegrenzen. Een extra uitdaging, want dat houdt in dat sportende volwassenen en kinderen aangewezen zijn op vervoer, maar ook extra kosten voor de kiezen krijgen. Bij gemeentelijke zalen krijgt men subsidies voor accommodatiegebruik, maar daarbuiten niet. En buiten de gemeentegrenzen moet men zich tevredenstellen met de niet populaire uren die daar overblijven.”

Agnieten College en Johan Frisoschool

Zoombelt vervolgt: “De scholieren van het Agnieten College moeten nu, vanaf hun schoolgebouw vlak naast de Erica Terpstrahal, het hele dorp doorkruisen om in de Kamphal hun gym- en sportlessen te volgen. En daarbij ook nog eens de meest drukke doorgaande wegen van Wezep kruisen. Datzelfde zal binnenkort gaan gelden voor de basisscholiertjes van de nieuwe Johan Frisoschool.”

Kamervragen

Jeroen Dijsselbloem (PvdA vice-fractievoorzitter in de Tweede Kamer) trok zich de zorgen van de Wezepers onmiddellijk aan en heeft per omgaande Kamervragen ingediend bij de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dijsselboem wil weten of de Hoenderloo Groep (destijds Glen Millsschool) de Erica Terpstrahal heeft verkregen via publieke middelen. Het PvdA Kamerlid beëindigd zijn vraagreeks aan de staatssecretaris met: “Bent u bereid te bevorderen dat de Erica Terpstrahal wordt overgedragen aan de gemeente ten behoeve van het onderwijs en de sportverenigingen van Wezep?”

Jeroen Dijsselbloem2

Voor B en W van Oldebroek zijn de onderhandelingen voor in totaal zo’n 3 miljoen euro stukgelopen. Naast de Erica Terpstrahal gaat het namelijk ook om circa 1 miljoen euro voor de grond eronder die eigendom is van deltaWonen. De PvdA in Oldebroek én in de Tweede kamer willen weten of de belastingbetaler deze sporthal nu zelfs een tweede maal zou moeten bekostigen.