24 mei 2012

Kamervragen Dijsselbloem over Erica Terpstrahal

Tweede Kamer der Staten-Generaal: Vragen van het lid Dijsselbloem (PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de sluiting van de Erica Terpstrahal in Wezep

Hieronder de kamervragen van lid Dijsselbloem zoals gepubliceerd op de website van de Tweede Kamer der Staten-Generaal:

Kamervragen Erica Terpstrahal

Vraag 1 Herinnert u zich de Glen Mills School, onderdeel van de Hoenderloo-groep, die in 1999 in Wezep (gemeente Oldebroek) werd geopend?1

Vraag 2 Is het waar dat uw ambtsvoorganger, mevrouw Terpstra, financiële middelen beschikbaar heeft gesteld voor de Glen Mills op de locatie van de voormalige Willem de Zwijgerkazerne?

Vraag 3 Is het waar dat een moderne sportaccommodatie (gebouwd naar NOC*NSF-normen) onderdeel van deze investeringsbijdragen door het Rijk was?

Vraag 4 Waren de Rijksbijdragen uitsluitend afkomstig van het ministerie van VWS of ook van het ministerie van Justitie of andere ministeries?

Vraag 5 Onder welke voorwaarden werden de Rijksmiddelen beschikbaar gemaakt?

Vraag 6 Is het waar dat deze sportlocatie vervolgens uit dankbaarheid per ommegaande naar Erica Terpstra is vernoemd?

Vraag 7 Wie is eigenaar van deze met publieke middelen gefinancierde Erica Terpstrahal in Wezep, nu Glenn Mills niet meer bestaat?

Vraag 8 Bent u bekend met het gegeven dat sinds 2010/2011 het lokale onderwijs (Agnieten College en de Johan Frisoschool) en enkele binnensportverenigingen de hal gebruiken voor verenigingsactiviteit, waarbij wordt gehuurd van de Hoenderloo groep via gemeente Oldebroek?

Vraag 9 Is het waar dat de Hoenderloo-groep (tijdens de nationale sportweek) de sportverenigingen op staande voet uit de hal heeft gezet als drukmiddel in de onderhandelingen met de emeente over de verkoop van de hal?

Vraag 10 Acht u het juist dat een sportaccommodatie die met publieke middelen is gebouwd nu opnieuw met publieke middelen moet worden overgenomen door de gemeente van de Hoenderloo-groep?

Vraag 11 Bent u bereid te bevorderen dat de Erica Terpstrahal wordt overgedragen aan de gemeente ten behoeve van het onderwijs en de sportverenigingen van Wezep?

Documenten
kv-tk-2012Z10313

Links
Website Tweede Kamer der Staten-Generaal