28 juni 2011

Hattemerbroek reageert kritisch op woningbouwplan

Oldebroek heeft plannen om langs de Zuiderzeestraatweg in Hattemerbroek vijf nieuwe woningen neer te zetten. Het gaat om één vrijstaande woning en vier twee-onder-één-kap woningen. Maandag 20 juni presenteerden wethouder Hoorn en uitvoerend ambtenaren de eerste versie van het plan in de Bouwakker. De hattemerbroekers wachten met smart op woningbouw in hun dorp, maar bleken uiterst bezorgd en kritisch over de twee plannen die nu in hun dorp spelen.

De ambtelijk projectleider opende met een presentatie van het plan en de uitgangspunten. Daarna kregen de inwoners gelegenheid om vragen te stellen. Onder andere ‘prominente Hattemerbroekers’ Loek Beverwijk en Gerrit Jan Koele waren op de info avond. Ze spraken zich beiden bezorgd uit over het uitblijven van starterswoningen in de plannen die op tafel liggen. Ze riepen op om kansen te benutten die aansluiten bij de behoeften van de inwoners. Wethouder Hoorn brak Koele’s relaas met een sneer over diens verleden als wethouder af. Zij gaf aan dat de gevoerde discussie niet bij het doel van de avond aansloot.

Bedenkingen
Omwonenden van het plan “Zuiderzeestraatweg 676” spraken hun zorgen en bedenkingen uit. Zij vonden onder meer dat de geur cirkel van een aangrenzend boerenbedrijf te lichtvoetig werd benaderd. De bedoeling om het gebiedje vol te bouwen met nog meer woningen zou stuiten op Een inwoonster die nog niet zolang geleden een woning op de planlocatie had gekocht voelde zich bedrogen. De ambtenaren adviseerden de bezorgde en kritische inwoners om zienswijzen vooral kenbaar te maken op het gemeentehuis. Zodat die zaken in de verdere behandeling van dit eerste plan kunnen worden gewogen. Ook gaven ze uitleg over de procedures die doorlopen worden.

Raadsleden gezocht
De aanwezige inwoners vroegen zich openlijk af of er ook raadsleden aanwezig waren die hun zorgen mee wilden nemen. Men toonde zich verontwaardigd toen bleek dat slechts één raadslid de weg naar Hattemerbroek en de Bouwakker had weten te vinden. Raadslid Dokter (PvdA) beloofde aanwezigen het geluid van Hattemerbroek terdege hoorbaar te maken in de raadszaal.

Hierboven treft u een 18 minuten durende video sfeerimpressie aan van deze informatie avond in Hattemerbroek.

Het voorontwerp bestemmingsplan “Hattemerbroek, Zuiderzeestraatweg 676” ligt tot 20 juli 2011 ter inzage in het gemeentehuis en Dorpskantoor Wezep. Tot die datum kunnen zienswijzen worden ingediend die dan in het vervolgtraject zullen worden behandeld.

Bouwplannen Hattemerbroek