20 november 2012

Gymles op de participatieladder?

Het moet anders’, ‘meer samenleving, minder overheid’, ‘burgerparticipatie’. Bij die woorden schijnt u warme en ternauwernood te onderdrukken euforische gevoelens voor het gemeentebestuur te krijgen. Lees tóch maar even verder, voordat u enthousiast met vlaggetjes langs de weg gaat zwaaien. Het wil in Oldebroek namelijk niet lukken om glossy woordbelijdenis om te zetten in dito glimmende daden.

Vorige week de ophef over het sloopplan van gymzalen meegekregen? De aankoop van de Erica Terpstrahal was een lange weg. Een strijd die de PvdA tot in Den Haag voerde. Om scholen en verenigingsleven een volwaardige plek te bieden in een leegstaande sporthal.

Kort voor de finish werden door het college onverwachte offers gevraagd. Of beter gezegd, genomen. De 12+ scholieren van Agnieten College werden door het ChristenUnie/SGP college genereus gered van het oversteken van wegen voor gymlessen…. door onmondige 4+ basisschoolkinderen uit Wezep en Hattemerbroek dorpdoorkruisend te verplichten diezelfde wegen over te steken….

Drie gymzalen moesten geofferd voor dichtgespijkerde Erica Terpstrahal plannen. Al ‘participerend’ en ‘minder overheid’ jubelend, had B&W ‘meer samenleving’ niet geïnformeerd. Laat staan inspraak gegeven. De participatieladder van het college blijkt een brug met ongelijke leggers.

Het lukt ‘anders’ dus wel aardig om Oldebroek in de media te houden de afgelopen 2,5 jaar. Niet met promotie waar de PvdA blij van wordt, trouwens. Hoe is het mogelijk dat er 2,5 jaar te pas en te onpas ‘meer samenleving’ en ‘participatie’ gepredikt wordt. Terwijl de daden voortdurend het voorbijlopen van diezelfde samenleving uitademen?

De wil tot vertrouwen wordt danig op de proef gesteld. Dat spijt ons. Voor Oldebroek en haar inwoners. Hoopgevend is dat de basisscholen alle krachten bundelden om op het allerlaatste moment tóch nog inspraak af te dwingen in de B&W plannen. Zij namen gelukkig wél regie over participatie. Dát is positief aanpakken!

Bert-Jan Dokter

raadslid in de gemeente Oldebroek namens de PvdA

(zoals gepubliceerd in De Weekkrant Huis aan Huis Elburg/Oldebroek d.d. 20 november 2012. www.huisaanhuis.net)