7 februari 2012

Geen Gelderse subsidie voor Kampen

In tegenstelling tot berichtgeving in de media geeft Provincie Gelderland géén Gelders belastinggeld aan Kampen voor ontsluiting van het industriegebied Kampen Noord  Het gaat om subsidiegelden uit Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het bedrag van 1,5 miljoen euro gaat om gelabeld  EFRO-geld dat voor de EFROsteden in de provincie Overijssel beschikbaar is. Gedeputeerde Staten van Gelderland maakt deel uit van het beheersorgaan van lands-deel Oost en neemt vanuit die rol en samenwerking formeel dergelijke besluiten samen met Gedeputeerde Staten van Overijssel. Er wordt dus géén geld uit Gelderland ingezet voor Overijsselse projecten.

Het Operationeel Programma Oost-Nederland (GO Gebundelde Innovatiekracht) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland, de stedelijke netwerken Zwolle, Kampen Netwerkstad, Stedendriehoek, Netwerkstad Twente, Regio De Vallei en Stadsregio Arnhem Nijmegen. Het programma heeft betrekking op activiteiten die medegefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer informatie over deze samenwerking via go-oostnederland.eu.

Politiek is soms ook dingen opblazen. Als een reflex. Waar je met net dat beetje meer werk achter de schermen, een telefoontje of e-mailtje, de zaken eerst voor jezelf helder en opgelost kunt krijgen. En van een journalist mag je overigens minimaal verwachten dat deze eerst uitzoekt wat hij/zij opschrijft in de krant.  Even contact met enkele statenleden en gedeputeerde Co Verdaas en ik kreeg spontaan alle informatie en hulp waar ik om vroeg.

Ook IJsselTV.nl bericht overigens over het ontstane subsidie misverstand. Die redactie doet blijkbaar wél haar huiswerk.

Ongesubsidieerde groet,

Bert-Jan Dokter

Links

ChristenUnie verbaasd over Gelderse toezegging 1,5 miljoen gemeente Kampen

GO Gebundelde Innovatiekracht provincies Overijssel en Gelderland