2 december 2011

Column: Werklust beloond

De Partij van de Arbeid staat voor werk. Werk betekent inkomen en onafhankelijkheid. In deze tijd van economische crisis willen wij zo veel mogelijk mensen aan het werk houden. Minister-president Rutte zei in zijn gesprek bij de Amerikaanse president Obama niet voor niets dat hij voor drie dingen kwam: banen, banen, banen.

Zzp’ers
Geen geringe uitdaging. Wanneer je op dit moment zonder werk zit, is het lastig om een nieuwe baan te vinden. Veel mensen kiezen er dan voor om als zelfstandige aan de slag te gaan. Vakmensen die hun diensten aanbieden als zelfstandige zonder personeel (zzp’er). Maar ook dat valt niet mee. Onder deze groep zijn er veel die moeten rondkomen van het minimuminkomen of minder. Werkloosheidscijfers vallen te positief uit, omdat zzp’ers stilletjes de klappen opvangen.

Tweede Kamer
De PvdA wil deze hardwerkende mensen graag de kans geven hun werkzaamheden als zelfstandige verder uit te breiden, zodat ze niet hoeven terug te vallen op een uitkering. Daarom heeft de PvdA-fractie in de Tweede Kamer begin 2011 het mogelijk gemaakt gemeentelijke belastingen kwijt te schelden voor zzp’ers met een minimuminkomen.

Minimuminkomen
Oldebroek kent op dit moment een beperkt kwijtscheldingsbeleid. Dat beleid kan worden benut door mensen met een minimuminkomen. Inwoners kunnen echter alleen kwijtschelding vragen en krijgen als ze het minimumloon of een minimumuitkering ontvangen. Zelfstandigen met een minimuminkomen zijn daar op dit moment nog van uitgesloten.

Voorstel
Als deze categorie ook een beroep kan doen op het kwijtscheldingsbeleid, is dat rechtvaardiger en neemt het een drempeltje weg om als zelfstandige aan de slag te gaan. Als lokale PvdA-fractie hebben we het Oldebroeker college gevraagd dit mogelijk te maken. Zij vinden ons voorstel sympathiek, maar ze zien nog problemen in de uitvoering. Op ons verzoek kijkt het college nogmaals of zij deze problemen kunnen wegnemen, zodat het alsnog mogelijk wordt deze mensen een steuntje in de rug te geven.
Tijdens de volgende commissievergadering zullen we het voorstel opnieuw bespreken. We hopen dat daarna zzp’ers met een minimuminkomen geen gemeentelijke belastingen meer hoeven te betalen.

Links
PvdA op de bres voor zzp’ers