2 april 2012

Column: Oldebroeker college maakt slechte film

George Clooney is een aantrekkelijke Amerikaanse acteur. Dat was hij al toen hij dokter Ross speelde in ER. Een heerlijke man om te zien. Maar echt interessant wordt het pas als hij regisseurs kiest met een duidelijke visie. Denk maar aan de films O Brother, Where Art Thou?, From Dusk Till Dawn en The American. De Coen broers, Robert Rodriguez en Anton Corbijn. Allemaal regisseurs met een hele verschillende visie op wat film zou moeten zijn.

Regierol

In de politiek hebben we het vaak over de regierol. De overheid bepaalt in veel gevallen het proces. Zeker op lokaal niveau. En dat betekent dat de overheid verantwoordelijk is voor dat proces. Voor het verloop ervan, maar ook voor het eindresultaat.

Kunstgras

Om een goed eindresultaat te bereiken is een duidelijk visie nodig. En juist aan deze visie ontbreekt het als het gaat om kunstgras in de gemeente Oldebroek. Met als voorlopige tussenstand een teruggetrokken voorstel. Waarom wil dit college zo graag een kunstgrasveld voor drie van onze voetbalverenigingen? Is er daadwerkelijk behoefte aan? De clubs blijken er verschillend in te staan. Als PvdA wisten we dit al na één ‘rondje langs de velden’.

Bezuinigingen

Ook weten we als PvdA al een hele tijd dat we moeten bezuinigen. Het college weet dat ook. De clubs zelf zeggen nu tijdens de inspraakronde over de bezuinigingen dat het niet handig is om te praten over kunstgras als je nog niet besloten hebt hoe je wilt bezuinigen. Waarom is daar dan niet op gestuurd?

Verantwoordelijkheid

De wethouder legt hiervoor de verantwoordelijkheid bij de clubs en bij de raad. De clubs zouden op het laatste moment van standpunt zijn veranderd. En de raad zou hebben ingestemd met het terugtrekken van het voorstel. De clubs zijn echter in het hele traject duidelijk geweest over hun standpunt en de raad is nooit echt geraadpleegd, maar voor een min of meer voldongen feit geplaatst.
Uiteindelijk is er maar één eindverantwoordelijk voor een slecht film: de regisseur. En dan hoor je je niet te verschuilen achter je producenten (raad) of je acteurs (clubs).

Jennifer Zoombelt