5 maart 2014

Beter aan de voorkant dan aan de achterkant

Onze slogan is: Het Roer Moet Om. Er moeten in onze gemeente andere keuzes gemaakt worden. Hoe wij dat willen doen kunt u lezen in de PvdA-folder die binnenkort bij u in de bus valt.
Wij gaan het zelf ook anders doen. Minder bezig zijn binnen het gemeentehuis en meer er buiten. De inwoners bij het bestuur betrekken en ook mensen helpen die met problemen kampen. Wij willen in de eerste plaats volksvertegenwoordiger zijn. Er gaat nu teveel tijd zitten in het bestuderen van de stapels ambtelijke stukken en met ellenlange vergaderingen. Daar wordt niemand wijzer van. Besturen doe je op hoofdlijnen.
Om de gemeentelijke lasten binnen de perken te houden streven wij naar samenwerking met Hattem en Heerde. Eén gemeentehuis is voldoende. Wel moeten er verspreid een klein kantoor komen voor dienstverlening aan de burgers. Ook de zwembaden kunnen wellicht door onderlinge afstemming van activiteiten, tot betere resultaten komen. En misschien is drie wel teveel.

Het geld dat beschikbaar komt voor de nieuwe zorgtaken van de gemeente moet volledig ten goede komen aan de mensen voor wie het bestemd is. Als taken worden uitbesteed dan willen wij keiharde afspraken voor goede uitvoering en controle daarop.

Wij willen af van het inhuren van allerlei dure bureaus. Zo ingewikkeld is onze gemeente niet. Het kan wel eenvoudiger en dus goedkoper. Het vrijkomende geld kan beter ten goede komen aan b.v. verenigingen, die het vandaag de dag lang niet gemakkelijk hebben.

Voor ons geldt nog steeds, dat we moeten investeren in de jeugd. Verenigingen doen daar veel aan. Daar moet extra steun aan gegeven worden. Je kunt beter geld uitgeven aan de voorkant dan aan de achterkant.

Wij zullen onze uiterste best doen u als inwoners in alle opzichten goed te vertegenwoordigen.

Daar kunt u op rekenen.