29 juni 2011

Belangen Gemeenschap Noordeinde: Veilige fietsroute naar Kampen

Voor u gelezen in Krant IJsseldelta-Zuid: Op een van de vele schetsen uit het beginstadium van het project IJsseldelta-Zuid leek de dorpskern Noordeinde helemaal te zijn verdwenen. Landelijke commotie was het gevolg. Gelukkig is een ingreep in Noordeinde vanaf het begin nooit aan de orde geweest.

Gerton Huisman

Gerton Huisman vertegenwoordigt Belangen Gemeenschap Noordeinde in de klankbordgroep. “Vanaf het begin zitten wij niet te wachten op grote ontwikkelingen ten noorden van ons dorp. Maar zoals het plan er nu ligt hebben wij er niet direct last van. Er zijn twee punten waar we alert blijven: in de eerste plaats gaat de woningbouw in het plan ten koste van ons vrije uitzicht over de delta. Dat is jammer van onze horizon. En ten tweede moeten wij alert blijven bij de verdere inrichting. Er bijvoorbeeld op letten dat er geen gemotoriseerd verkeer komt bij de nieuw aan te leggen sluis bij Noordeinde. Daarnaast goed opletten dat we voor de scholieren een veilige doorgaande fietsroute maken naar Kampen, zonder hinder van sluipverkeer.”

De sfeer in de Klankbordgroep beoordeelt Gerton als positief: “De sfeer is prima, echter ik heb nooit het idee gehad dat we in de klankbordgroep ook maar iets konden veranderen aan het plan.”

Bron bericht & foto: www.ijsseldeltazuid.nl

Informatieavond Bypass gemeente Oldebroek 21 juni 2011
Op donderdag 23 juni 2011 wordt in ’t Noorderhuukien, Groote Woldweg 118 te Noordeinde een informatieavond gehouden over het project IJsseldelta-Zuid.

Deze avond wordt georganiseerd door de gemeente Oldebroek en begint om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur staat de thee en koffie klaar. Tijdens de voorlichtingsavond worden er presentaties gegeven over de stand van zaken omtrent de bypass en de woningbouwuitbreiding van Kampen richting Drontermeer. Tot slot is het mogelijk om met vertegenwoordigers van gemeente Oldebroek van gedachten te wisselen en om vragen te stellen over dit project.

Informatiebijeenkomst Kampen 28 juni 2011
Op 28 juni 2011 wordt in het stadhuis van Kampen een informatiebijeenkomst gehouden over het project IJsseldelta-Zuid. De inloopbijeenkomst begint om 16.00 uur en eindigt om 22.00 uur. Vooruitlopend op de bijeenkomst wordt dinsdag 21 juni een informatiekrant verspreid in de gemeente Kampen. Die info krant is via een link onderaan dit artikel in digitale formaat te downloaden.

Hoe het in Noordeinde allemaal begon in 2005 (NCRV Netwerk 25 mei 2005):

Links
Website project IJsseldelta-Zuid